Vianočný hudobný dar

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Simona Houda-Šaturová v ostatných rokoch účinkovala v bratislavskej Redute na koncerte poľského barytonistu Mariusza Kwiecieńa (v rámci cyklu Svetové operné hviezdy – 17. júna 2013) – s brilantnými ukážkami z Mozartovej, Donizettiho a Rossiniho bohatej tvorby. Vďaka koncertnej agentúre Kapos ju milovníci krásneho spevu v Bratislave opäť počuli 25. júna 2014, v rámci cyklu Veľké slovenské hlasy (v Malej sále Reduty – za sprievodu klaviristu Pavla Kašpara). Naposledy bol vynikajúco vysoko hodnotený jej koncert v Dóme sv. Martina na tohtoročnom letnom festivale Viva Musica! (7. augusta 2015), kde spievala diela W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka, ktoré nahrala na svojom najnovšom CD albume Decade: Mozart & Mysliveček. V Dóme sv. Martina účinkovala so sprievodom Hilaris Chamber Orchestra pod vedením dirigenta Zdeňka Klaudu.

Pôvodom slovenská sopranistka, žije v Prahe, no pôsobí v najvýznamnejších operných domoch a na koncertných pódiách sveta. Najčerstvejším zážitkom z umenia tejto krehkej, jemnej a krásnej dámy sme mali v stredu – 9. decembra 2015, kedy ju agentúra Kapos pozvala do bratislavskej Reduty. Jej speváckym partnerom bol sólista Opery SND, barytonista Pavol Remenár. Tentokrát bol koncert v Koncertnej sále Reduty za sprievodu Slovenskej filharmónie pod dirigentským vedením Jaroslava Kyzlinka, za spoluúčinkovania Speváckeho zboru Lúčnica – so zbormajsterkou Elenou Matušovou. (Koncert mal svoju „predohru“ v piešťanskom Dome umenia – 7.12.2015).

Mala som už česť, písať o hlase skvelej lyricko-koloratúrnej sopranistky Simony Šaturovej po koncerte s poľským barytonistom i jej recitáli s českým klaviristom. I tentokrát som sa teda tešila na vokálne stretnutie s vynikajúcou slovenskou umelkyňou. Dokonca v STV bol vhodne načasovaný i rozhovor s touto milou speváčkou v relácii Anjeli strážni. Tu sa predstavila nielen z umeleckej, ale najmä ľudskej stránky, ako bezprostredná, úprimná a inteligentná dáma. Bez opakovania jej ostatných operných úspechov v Bruseli, Frankfurte, Essene, alebo koncertných vystúpení v Pittsburghu, Oslo, Londýne, v Prahe, Izraeli, Toronte, Mníchove, Berlíne a i., treba sa zastaviť hneď pri jej ostatnom koncerte v Bratislave.

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015, Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015,
Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová,
foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Mala šťastie na spoluúčinkujúci orchester: bola ním naša Slovenská filharmónia (SF) s dynamickým, energickým, hudbou priam predestinovaným dirigentom Jaroslavom Kyzlinkom. Jeho široké gestá bezpečne viedli sólistov, zbor i orchestrálnych hráčov. Už prvé orchestrálne Prelude k Te Deum in D od Marca – Antoinea Charpentiera bolo vznešeným úvodom do programu večera. V tejto známej hudbe sa SF prezentovala veľkým zvukom a leskom. O to kontrastnejšie zapôsobila „vyšperkovaná“ ária z Händlovho oratória Mesiáš č. I. HWV 56 (Rejoice greatly, O daughter of Zion…) v podaní Simony Šaturovej a citlivo sprevádzajúcej Slovenskej filharmónie. Trojdielna ária mala neobyčajne bohato vyzdobenú úvodnú časť, v ktorej speváčka bezpečne zvládla všetky fioritury, aby v strednom dieli preukázala zmysel pre pokojné, vrúcne, priam nekonečné legato, bezpečne opreté o dych – a v závere opäť návrat k ozdobnému spevu, v ktorom sa – napriek nárokom – cíti nielen bezpečne, ale priam uvoľnene. Ani jeden tón či koloratúra jej „nespadli“ mimo vokálnej línie, pričom sprievodnými znakmi celého oduševneného prejavu sopranistky sú aj vrúcnosť a introvertnosť.

Miešaný zbor Lúčnice, ktorý sa predstavil v počte cca 45 spevákov, vystriedal sólo zborom Gloria in excelsio Deo z oratória Gloria od Antonia Vivaldiho. Trochu ostré hlasy – a obdobný nástrojový sprievod – štýlovo prekročili hranice, do ktorých poslucháčov uviedla predchádzajúca ukážka so S. Šaturovou. Lúčnica je – bez poznania hlbšej analýzy – dnes skôr zborom skúsených (i starších) spevákov, než vysokoškolákov. Posilnená je dokonca bývalými členmi Slovenského filharmonického zboru (SFZ), a tak má, samozrejme, svoje kvality, aj keď nie vždy mäkkosť tónu, ktorú viac obdivujeme u početnejšieho a profesionálneho SFZ. Prepojenie vokálnych čísel s orchestrálnymi pokračovalo intermezzom Entr´acte z 3. dejstva Bizetovej opery Carmen. Tu dirigent a hráči SF – od pútavého, krásne vypracovaného harfového vstupu a následného dvojhlasu harfy s flautou – rozvinuli romantickú hudbu do orchestrálneho zvuku, veľmi jemne inštrumentálne vypracovaného a romanticky prežitého.

Ária Valentína z 2. dejstva opery Faust a Margaréta (Ô sainte médaille… Avant de quitter ces lieux) od Charlesa Gounoda bola vstupným číslom barytonistu Pavla Remenára, ktorý bol umeleckým hosťom Simony Šaturovej. Jeho lyrický, mäkký barytón znel zvlášť v pomalom, úvodnom nástupe primerane vrúcne, v následnom zrýchlenom pohybe však nie všetky tóny mali rovnakú kvalitu a vysoké tóny zasa potrebnú mäkkosť.

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015, Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, Jaroslav Kyzlink, foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015,
Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, Jaroslav Kyzlink,
foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Valčíková ária Júlie z 1. dejstva Gounodovej opery Rómeo a Júlia (Je veux vivre) je ozdobou koncertu takmer každej lyrickej, hlasovo „ohybnej“ sopranistky. Tento operno-koncertný bonbónik je totiž neobyčajne bohatý na ozdoby, ktoré letia ako bystrina – hore, dole, aby napokon skončili vo výške hlasového vodopádu, zaspievanej Šaturovou s absolútnou istotou.

Va pesniero – zbor židovských zajatcov z 3. dejstva Verdiho opery Nabucco v podaní Lúčnice a Slovenskej filharmónie patrí k žiadaným číslam koncertu (dramaturgiu vianočného zostavil Marián Turner, riaditeľ súboru Lúčnica). J. Kyzlink viedol zbor i orchester v magickej vznešenosti, čím vyznela vrúcnosť vokálnej zborovej línie i krása Verdiho orchestrálneho sprievodu – až do finálneho pianissima. Bolo to jedno z najlepších zborových vstupov Lúčnice, čo obecenstvo i odmenilo nadšeným potleskom.

Dueto Noriny a Malatestu z 1. dejstva Donizettiho opery Don Pasquale (Pronta io son…Mi volete fiera?) uviedlo poslucháčov do romanticko – buffóznej časti koncertu. Opäť tu výrazovo i vokálne dominovala sopranistka, ktorá svojou absolútnou istotou prezentovala vokálnu uvoľnenosťou a štylizovanú hereckú akciu i zmysel pre hravosť. Pavol Remenár bol vedľa nej síce vokálne primeraným, ale partnersky trochu strnulým Malatestom. (A pritom v  SND obdivujeme práve jeho javiskovo-herecké schopnosti. Priveľký rešpekt?) Podobne v známej árii Largo al factotum – brilantnom čísle Figara (a všetkých svetových barytonistov) z 1. dejstva Rossiniho Barbiera zo Sevilly sme čakali vokálno-technicky i výrazovo viac. Je to neobyčajne náročná, ale aj mimoriadne efektná ária, v ktorej sa rýchle pasáže, vystavané na čoraz rýchlejšom reprízovaní efektného „la, la…“, striedajú s „vykladačstvom“ prešibaného hrdinu, demonštrujúceho spevácke, ale aj výrazovo mnohovrstevné majstrovstvo barytonistu, a tým jeho dynamické rozpätie. Orchester s dirigentom nasadili sólistovi od začiatku príliš rýchle tempo (v čom je však zámer tohto čísla!), pričom zvukovo prekryli celkovo mäkší hlas barytonistu.

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015, Pavol Remenár, foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015,
Pavol Remenár,
foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Simona Šaturová je kráľovnou barokovo-klasickej hudby, ale i romantická opera skrýva v sebe vokálne hračky. Takou skúškou hlasu je ária Rosiny z 2. dejstva Barbiera zo Sevilly (Ah, se é ver…L´innocenza di Lindoro), kde SF síce prisilno otvorila hudobné číslo, ale speváčka svoj vstup zjemnila a opäť ozdobila koloratúrnymi efektmi každého druhu, v ktorých jej nevypadla ani jedna notička. Finále opäť ozdobila jasnou, bezproblémovou výškou.

Orchestrálna predohra k tej istej Rossiniho opere bola ozdobou orchestra, ktorý ju naštudoval od ppp pasáží v úvode do postupne narastajúceho prúdu hudby a dynamiky – všetko v briu a gradácii do finálneho fortissima. V tejto ouverture sa demonštruje pravá dravosť a hravosť ešte bezstarostného talianskeho romantizmu.

Dueto Rosiny a Figara z 2. dejstva Barbiera (Dunque io son) bolo opäť svedectvom kráľovstva Šaturovej vokálnej istoty a snahou Remenára o rovnakú kvalitu tónov.

Čajkovského Kvetinový valčík z baletu Luskáčik bol posilnený v orchestrálnom obsadení dvomi lesnými rohmi, pričom v úvode skladby opäť pohladilo nádherné harfové sólo a vzápätí opojná Čajkovského melodická téma i príznačný rytmus romantického valčíka.

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015, Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, Jaroslav Kyzlink, foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015,
Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, Jaroslav Kyzlink,
foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Koledu Adolpha Adama O Holy Night (Cantique de Noël) zvyknú spievať tenoristi – aj kvôli náročným vysokým tónom v závere dvoch častí. Nevedno, prečo si teda túto skladbu (preto, že je známa…?) vybral P. Remenár, ktorého sprevádzala Slovenská filharmónia a zmiešaný zbor Lúčnice. Žiaľ, temperamentný a muzikantsky impulzívny dirigent poňal koledu v takom forte, že zvuk orchestra čiastočne prehlušil nástup ženského zboru, nehovoriac o sólistovi. Až miešaný zbor bol na záver zvukovo rovnocenným partnerom SF.

Týmto číslom začala záverečná „adventno-vianočná“ časť koncertu. Bach – Gounodova Ave Maria – inšpirovaná Bachovým Prelúdiom C dur – zaznela v podaní jemného, krehkého, priam cudne vyznievajúceho sopránu Šaturovej + a cappella zboru Lúčnice v pianissimovom vyznaní, ako vrúcne Pozdravenie Panny Márie.

Často spievaný a koncertne známy latinský hymnus Adeste Fideles od Johna Francisa Wadeho spievali sólisti, žiaľ, z partitúry – podobne ako prídavkovú Tichú noc barytonista, pričom ide skutočne o najznámejšiu vianočnú pieseň! Adeste Fideles vyznelo ako oslava Vianoc, s príznačnou radosťou v prejave všetkých interpretov (sólisti + Lúčnica + SF), čo umocnili aj zvukovo efektné orchestrálne zvony.

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015, Elena Matušová, Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová, foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej v Bratislave, 2015,
Elena Matušová, Pavol Remenár, Simona Houda-Šaturová,
foto: Jakub Jorik/agentúra Kapos

Istým vyvrcholením – a návratom ku klasickej úvodnej časti koncertu – bol prídavok kráľovnej večera – Simony Šaturovej, ktorá zaspievala Alleluja – 4. časť z nádherného Mozartovho moteta Exsultate, jubilate, KV 165. Opäť nás priam prikovala vokálno-technická dokonalosť ozdobného spevu tejto primadony lyrických koloratúr, obdivuhodného legata a frázovania – i vždy výstižného výrazu, pričom ani na záver koncertu Simona Šaturová nestratila čo len jeden zo svietivých, vybrúsených tónov.

Autor: Terézia Ursínyová

www.kapos.sk

Vianočný koncert Simony Houda-Šaturovej
Koncert agentúry Kapos
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
9.12.2015

Simona Houda-Šaturová, soprán
Pavol Remenár, barytón
spevácky zbor Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová
orchester Slovenskej filharmónie
Jaroslav Kyzlink, dirigent

program koncertu

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)
orchestrálne prelúdium k Te Deum in D, (orchester)

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Rejoice greatly, O daughter of Zion
ária z oratória Mesiáš, časť I., HWV 56, (S. Šaturová, orchester)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Gloria in excelsis Deo
zbor z oratória Gloria, (zbor, orchester)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Laudate Dominum
ária z Vesperae solennes de confessore, K.V. 339 (S. Šaturová, zbor, orchester)

Georges Bizet (1838 – 1875)
Entr´acte
orchestrálne intermezzo z 3. dejstva opery Carmen, (orchester)

Charles Gounod (1818 – 1893)
Ô sainte médaille…Avant de quitter ces lieux
ária Valentina z 2. dejstva opery Faus,t, (P. Remenár, orchester)
Je veux vivre
ária Júlie z 1. dejstva opery Romeo a Júlia, (S. Šaturová, orchester)

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Va pensiero
zbor židovských zajatcov z 3. dejstva opery Nabucco, (zbor, orchester)

Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
Pronta io son…Mi volete fiera?
duet Noriny a Malatestu z 1. dejstva opery Don Pasquale,
(S. Šaturová, P. Remenár, orch.)

prestávka

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
Largo al factotum
ária Figara z 1. dejstva opery Barbier zo Sevilly, (P. Remenár, orchester)
Ah se è ver…L´innocenza di Lindoro
ária Rosiny z 2. dejstva opery Barbier zo Sevilly, (S. Šaturová, orchester)
predohra k opere Barbier zo Sevilly, (orchester)
Dunque io son
duet Rosiny a Figara z 2. dejstva opery Barbier zo Sevilly,
(S. Šaturová, P. Remenár, orchester)

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893)
Kvetinový valčík z baletu Luskáčik, (orchester)

Adolphe Adam (1803 – 1856)
O Holy Night (Cantique de Noël)
koleda na francúzsku poému Minuit, Chrétien,
(P. Remenár, zbor, orchester)

J. S. Bach (1685 – 1750) / Ch. Gounod (1818 – 1893)
Ave Maria
latinská modlitba na Bachovo Preludium C – dur, (S. Šaturová, zbor a cappella)

John Francis Wade (1711 – 1786)
Adeste Fideles
latinský vianočný hymnus (S. Šaturová, P. Remenár, zbor, orchester)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár