Viedenský klasicizmus v Košiciach s dirigentom Spurným a kontrabasistom Stivínom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Pravidelní aj príležitostní návštevníci Štátnej filharmónie iste súhlasia, že dramaturgia koncertov je v tejto sezóne vyrovnaná, zaujímavá, bohatá i nápaditá… V tomto duchu môžeme pochváliť aj program 2. februára 2023, avšak mal aj mnoho zvláštností navyše. Členovia symfonického telesa vytvorili komorný súbor s čembalom ako centrálnym nástrojom, od ktorého ich viedol významný český dirigent Vojtěch Spurný, špecializujúci sa na hudbu minulých storočí. Hosťujúcim sólistom bol 21-ročný vynikajúci hudobník a virtuózny hráč na kontrabase Indi Stivín, ktorý študoval aj u slovenského kontrabasistu Romana Patkolóa (nedávno hral v Košiciach), ako aj u slovenského pedagóga Jána Krigovského vo Viedni.

Program bol zostavený k veľkej spokojnosti publika, keďže utváral atmosféru jedného z najväčších európskych hudobných centier 18. storočia. Najprv skladbou pôvodom českého predstaviteľa skoršieho klasicizmu Jana Křtitela Vaňhala (1739 – 1813), hudobníka a pedagóga žijúceho vo viedenskom prostredí a súčasne žiaka rakúskeho majstra Karla Dittersa von Dittersdorfa (1739 – 1799), autora jedného z najkrajších diel pre kontrabas, Koncertu č. 2 E dur. O vyvrcholenie sa po prestávke postarala interpretácia Symfónie č. 41 C dur „Jupiterskej“ Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791).

Vojtěch Spurný, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Miriama Fenciková

Obohatením večera bolo aj úvodné predkoncertné stretnutie s lektorom dramaturgie Petrom Katinom, kde predstavil hosťujúceho dirigenta, pričom obaja priblížili diela, ktoré zazneli z koncertného pódia. Dozvedeli sme sa niektoré málo známe skutočnosti o majstroch viedenského hudobného života v čase Mozartovho života a jeho pôsobenia na koncertnom pódiu. Dirigent Vojtěch Spurný považuje svoju interpretáciu hudby obdobia klasicizmu za „historicky poučenú“ a v tomto duchu všetci umelci pristupovali k naštudovaniu programu. Prejavilo sa to „divadelným“ rozsadením orchestra, zmenou pri technickom ovládaní sláčikov, hrou bez vibrata a dôsledným opakovaním predpísaných repetícií.

Vojtěch Spurný, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Miriama Fenciková

Jan Křtitel Vaňhal, rodák z Nechanic pri Hradci Králové v malom obsadení svojej Symfónie A dur (Bryan A4) vytvoril pôsobivú náladu muzikantskej hravosti. Spoznali sme jedno zo stovák majstrových diel, keďže komponoval nielen komornú, ale aj symfonickú a cirkevnú hudbu, napríklad pôsobivé omše. Husle koncertného majstra Mátyása Mézesa a čembalo Vojtěcha Spurného zneli v súlade s ďalšími nástrojmi (skvelé lesné rohy) sviežo s miernymi náznakmi českých intonácií, avšak melodika a rytmus sú blízke najmä Haydnovi a Mozartovi.

Krásu hudby rakúskeho skladateľa von Dittersdorfa ocenili poslucháči prostredníctvom sólového kontrabasu v jeho Koncerte č. 2 E dur. Indi Stivín pochádza z hudobníckej rodiny a talent, ktorý zdedil, je evidentný najmä podľa jeho lásky k hudbe, jej štýlom a virtuóznemu ovládaniu. Súhra s komorným obsadením nástrojov, čembalom a jednotlivými nástrojmi bola zreteľná a pre všetkých radostná. Vari najvýstižnejší bol názor, aký som započula z publika: „Úžasné je, keď kontrabas znie ako violončelo“ – musela som súhlasiť s Lenkou Bodnárovou, huslistkou Štátnej filharmónie Košice.

Indi Stivín, Štátna filharmónia Košice, 2023, foto: Miriama Fenciková

Vyvrcholením večera sa stala Mozartova Symfónia C dur „Jupiterská“, pripomienka 232. výročia úmrtia skladateľa (27. januára 1791). Dirigent Spurný naštudoval dielo s obsadením orchestra ako za čias skladateľa. Kvôli „historicky informovanej“ interpretácii sa realizovalo každé predpísané opakovanie, jednotlivé časti sa niesli v rýchlejších tempách a záverečná fúga vyznela ako vrchol geniálneho diela.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 2. 2. 2023

Vaňhal / Ditters / Mozart
Dom umenia Košice
2. februára 2023

Štátna filharmónia Košice
Vojtěch Spurný
, dirigent
Indi Stivín, kontrabas

Jan Křtitel Vaňhal: Symfónia A dur (Bryan A4)
Karl Ditters von Dittersdorf: Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 Es dur Kr. 172
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 41 C dur „Jupiterská“ KV 551

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár