Voci da camera po letnej prestávke s Ľubicou Vargicovou a Petrom Mikulášom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenské národné divadlo pokračuje aj v tejto sezóne s komorným vokálnym cyklom Voci da camera. Prezentujú sa na ňom (v cca hodinových komorných koncertoch) sólisti Opery SND.

Keď sa tento popoludňajší nedeľný programový cyklus začínal, bolo hľadisko v Historickej budove SND poloprázdne. Na ostatnom koncerte (8. novembra) však už bolo prízemie i lóže plné. Obecenstvo si zvyklo na novú ponuku SND, ale určite ich prilákali aj dve vokálne osobnosti Opery SND: sopranistka Ľubica Vargicová a basista Peter Mikuláš. Umelci – v spolupráci s dramaturgom Pavlom Smolíkom – pripravili program, ktorý vzdal poctu jednak slovenskej tvorbe a v druhej časti koncertu zasa obdobiu klasicizmu. Škoda len, že tlačený program ku koncertu bol príliš stručný, bez hesla o spevákoch i komentára k uvedeným dielam, no chýbali aj texty básní, tvoriace podklad dvoch slovenských piesňových cyklov.

Voci da camera, Opera SND, 2015, Jana Nagy-Juhasz, Peter Mikuláš, foto: Alena Klenková/SND

Voci da camera, Opera SND, 2015,
Jana Nagy-Juhasz, Peter Mikuláš,
foto: Alena Klenková/SND

Na úvod zaznel výber z Cyklu piesní pre bas a klavír na básne P. Országha-Hviezdoslava od Ladislava Holoubka (1913-1994) Spevy jesene (dielo z r. 1967) – v podaní Petra Mikuláša a klaviristky Jany Nagy-Juhaszovej. Tri piesne na nie jednoduché verše Hviezdoslava, by si zaslúžili, ak už nie zverejnenie básní, aspoň zopár sprievodných slov moderátora. Peter Mikuláš zaspieval z Holoubkovho cyklu tri intímne, krehké, no vokálne náročné piesne: Z dom´do dom´- Tie noci- Blížime sa k vám, všetky s priam dušičkovou nostalgiou. L. Holoubek – dlhoročný operný dirigent – dokonale poznal ľudský hlas, no nešetril interpretov. Aj tieto piesne obdaril extrémnymi intervalovými skokmi, hĺbkami i vysokou tesitúrou. Petrovi Mikulášovi sa lepšie darilo prezentovať šírku a výrazovosť svojho hlasu v hlbšej, než vysokej polohe.

Tibor Frešo (1918-1987), na osobnosť ktorého si pamätáme najmä z pozície dirigenta i šéfa operného orchestra SND, napísal o. i. dve piesne na texty Vladimíra Reisela: Pieseň o jari pre spev, flautu a harfu (z r. 1972) a Po daždi pre hlas, flautu a harfu (z r. 1974). Sú to pôvabné, vydarene skomponované diela, ktoré zaujali už v inštrumentálnom úvode (a sprievode), kde sa prepájal krehký zvuk flauty a harfy – a následne sopránu, s prihliadnutím na vysokú polohu, ozdobný spev a intímnu lyriku. Piesne predniesla koloratúrna sopranistka Ľubica Vargicová, sebaistá flautistka Jana Gazdíková a rovnako profesionálna harfistka Slovenskej filharmónie Katarína Turnerová. Ľubica Vargicová nastúpila do Piesne o jari s jemnou trémou, čo sa prejavilo v nie celkom pevnom tóne. Následne preukázala sebe vlastný svietivý tón, ktorému by však prospelo viac vrúcnosti – i vzhľadom na zhudobnené verše.

Voci da camera, Opera SND, 2015, Katarína Turnerová, Ľubica Vargicová, Jana Gazdíková, foto: Alena Klenková/SND

Voci da camera, Opera SND, 2015,
Katarína Turnerová, Ľubica Vargicová, Jana Gazdíková,
foto: Alena Klenková/SND

Trochu neústrojne zapôsobila na koncerte Fantázia na motívy Smetanových opier pre kontrabas a klavír od českého skladateľa Adolfa Míšeka (1875-1955), údajne koncertného majstra skupiny kontrabasov orchestra pražského Národního divadla. Sólo hral – za sprievodu suverénneho klaviristu Rudolfa Pechanca (ktorý mnohé z klavírneho partu hral spamäti) – kontrabasista Filip Jaro. Parafráza na známe melódie zo Smetanových opier bola zrejme ambíciou kontrabasistu – skladateľa, ale aj aktuálneho interpreta, ktorý potom sprevádzal aj ďalšie koncertné dielo – áriu W. A. Mozarta Per questa bella mano (z r. 1791). Táto koncertná ária je v repertoári azda všetkých veľkých basistov minulosti i dneška, a to v komornej, ale aj v orchestrálnej podobe (orchester dokonca aj so sólom kontrabasu…). Krásna melódia s prezentáciou mozartovského bel canta, bola podporená Mikulášovou kultúrou spevu – a citlivým sprievodom klaviristky Jany Nagy-Juhaszovej i spomínaného Filipa Jara. Kontrabas je citlivý na presnú intonáciu – a hoci nie je najpohyblivejší spomedzi sláčikových inštrumentov (najmä v rýchlejších pasážach), kontrabasista hral sólo a sprievod na kvalitnej umeleckej úrovni, sústredený zvlášť na čistotu hlbokých tónov.

Voci da camera, Opera SND, 2015, Filip Jaro, Róbert Pechanec, foto: Alena Klenková/SND

Voci da camera, Opera SND, 2015,
Filip Jaro, Róbert Pechanec,
foto: Alena Klenková/SND

Z odkazu českého klasicistického skladateľa Josefa Myslivečka (1735 – 1781) sme si vypočuli v podaní Ľubice Vargicovej Áriu Fulvie (Caro padre) z opery Ezio (z r. 1775). Je to náročná, koloratúrnymi ozdobami bohato obdarená ária, v ktorej sa prezentoval stále krištáľovo čistý, hoci kde-tu nadmieru rozvibrovaný hlas sopranistky, so  štýlovou prezentáciou klasicizmu.

Voci da camera, Opera SND, 2015, Róbert Pechanec, Ľubica Vargicová, foto: Alena Klenková/SND

Voci da camera, Opera SND, 2015,
Róbert Pechanec, Ľubica Vargicová,
foto: Alena Klenková/SND

Na záver koncertu odzneli v podaní Petra Mikuláša a Ľubice Vargicovej ukážky z oratória Die Schöpfung (Stvorenie), ktoré Joseph Haydn (1732-1809) skomponoval na text svojho priateľa, riaditeľa dvorskej knižnice Gottfrieda van Swietena (napísaného podľa duchovného eposu Stratený raj od anglického básnika 17. storočia Johna Miltona). Haydnovo oratórium, v podstate vychádzajúce z biblickej knihy Genesis, je nielen obrazom Božieho stvorenia Sveta, následne Raja, Adama a Evy – ale najmä nábožnej, vrúcnej duše samotného J. Haydna. Oratórium malo premiéru vo viedenskom paláci kniežaťa Schwarzenberga (23. apríla 1798) a následne patrilo k najhranejším oratóriám klasicizmu. O jeho renesanciu sa v 20. storočí najviac zaslúžil dirigent Herbert von Karajan.

Voci da camera, Opera SND, 2015, Ľubica Vargicová, Peter Mikuláš, foto: Alena Klenková/SND

Voci da camera, Opera SND, 2015,
Ľubica Vargicová, Peter Mikuláš,
foto: Alena Klenková/SND

Peter Mikuláš patrí k azda najviac obsadzovaným a žiadaným sólistom oratórií a kantát rôznych štýlových období, nielen v Slovenskej filharmónii (a ďalších slovenských i českých orchestroch), ale aj v zahraničí. Jeho štýlový prejav v prednese recitatívov a árií v barokovom a klasicistickom repertoári (ale aj v iných dielach) je príznačný a priam vzorový. Nečudo, že Haydnovo Stvorenie, resp. ukážky z neho v komornom podaní, boli vyvrcholením jeho i Vargicovej recitálu. Obaja sólisti predviedli za sprievodu spomínaných klaviristov (Jana Nagy-Juhaszová a Róbert Pechanec) tri čísla zo Stvorenia: basovú áriu + recitatív a áriu Rafaela (bas) +  recitatív a dueto Adama a Evy (bas a soprán). Haydnove árie sú uvádzané prudkými recitatívmi, po ktorých nasleduje hĺbavá, krásna melodická línia. Mikuláš basové árie tvaroval s priam „božským“ pokojom a hlbokým ponorením do toku hudby, s tónmi v ukážkovom messa di voce. Ľubica Vargicová bola rovnocenným partnerom svojmu umeleckému kolegovi, navyše so vzorovou výslovnosťou nemeckého textu. Obaja umelci Haydnom hudobne finalizovali koncert, ktorý bol dramaturgicky zaujímavo a čisto modelovaný.

Autor: Terézia Ursínyová

Program koncertu

Ladislav Holoubek
výber z Cyklu piesní pre bas a klavír na básne P. O. Hviezdoslava Spevy jesene (1967)
P. Mikuláš, J. Nagy-Juhasz
Z domʼ do domʼ
Tie noci
Blížim sa k vám

Tibor Frešo
Pieseň o jari pre spev, flautu a harfu na texty Vladimíra Reisela (1972)
Ľ. Vargicová, J. Gazdíková, K. Turnerová
Po daždi pre hlas, flautu a harfu na texty Vladimíra Reisela (1974)
Ľ. Vargicová, J. Gazdíková, K. Turnerová

Adolf Míšek
Fantázia na motívy Smetanových opier pre kontrabas a klavír (1937)
F. Jaro, R. Pechanec

Wolfgang Amadeus Mozart
Per questa bella mano (1791)
P. Mikuláš, F. Jaro, J. Nagy-Juhasz

Josef Mysliveček
Ária Fulvie (Caro padre) z opery Ezio (1775)
Ľ. Vargicová, R. Pechanec

Joseph Haydn
Die Schöpfung (1798)
Č. 31: Dueto Adama a Evy
Von deiner Güt‘, o Herr und Gott
P. Mikuláš, Ľ. Vargicová, R. Pechanec
Č. 21, 22: Recitatív a ária Rafaela
Gleich öffnet sich der Erde Schoß; Nun scheint in vollem Glanze der Himmel
P. Mikuláš, J. Nagy-Juhasz
Č. 31, 32: Recitatív a dueto Adama a Evy
Nun ist die erste Pflicht erfüllt; Holde Gattin, dir zur Seite
P. Mikuláš, Ľ. Vargicová, R. Pechanec

www.snd.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár