Voci da camera s Adrianou Kohútkovou a Miroslavom Dvorským

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V programe Voci da camera vystúpili tentoraz (31.1.) stálice operného súboru SND Miroslav Dvorský a Adriana Kohútková. Dramaturgia koncertu bola opäť mixom piesní a árií (duetov), čo je vzhľadom na vyspelosť nášho hudobného publika jediné možné riešenie.

Veď aj v histórii BHS by sme v programe ťažko hľadali vyslovene piesňové recitály. Teraz v SND prevažovala tvorba Smetanu a Dvořáka. V piesňovej časti sa objavil u nás už takmer „povinný“ Schneider-Trnavský, ktorého piesne ostatne prezentoval v La Scale aj Mirov brat Peter. Objavom boli piesne z cyklu Noci od niekdajšieho dlhoročného dirigenta opery SND Gerharda Auera.

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016, Róbert Pechanec, Miroslav Dvorský, foto: Alena Klenková

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016,
Róbert Pechanec, Miroslav Dvorský,
foto: Alena Klenková

Účinkujúci predstavovali dva odlišné typy spevákov. Miroslav Dvorský je typickým operným interpretom s dnes už výsostne dramatickými tónmi nad prechodom registrov a stále krásnou farbou hlasu. Z dvoch piesňových cyklov mu lepšie vyhovovali expresívnejšie Schneiderove skladby (napríklad Letí havran) a zo Smetanových Večerných písní rezká Hej, jaká radost v kole. Škoda, že jeho muzicírovanie sa končí v strednej polohe. Zato doma sa cítil v ukážkach z Rusalky, hoci sem-tam mal trocha problémy s najvyššími tónmi.

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016, Róbert Pechanec, Adriana Kohútková, foto: Alena Klenková

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016,
Róbert Pechanec, Adriana Kohútková,
foto: Alena Klenková

Hlas Adriany Kohútkovej sa časom vyvíjal od koloratúry po mladodramatický soprán dnes koketujúci aj s dramatickým hlasovým odborom. Dvořákove Milostné písně spievala mimoriadne disciplinovane a variabilne, v Auerových piesňach pridala viac ostrosti a dramatičnosti. Vôbec vrcholným číslom programu bola ária Rusalky Ó, marno, marno to je…, kde sa jej podarilo vyjadriť zložité rozpoloženie bývalej vodnej víly krásnym, vo výškach príjemne vibrujúcim tónom. Výrazovo dobre zvládli obaja účinkujúci na záver aj prekáranie sa Janíka a Marienky z Predanej nevesty.

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016, Adriana Kohútková, Miroslav Dvorský, foto: Alena Klenková

koncert Voci da camera, Opera SND, 2016,
Adriana Kohútková, Miroslav Dvorský,
foto: Alena Klenková

Hoci americký prezident Abrahám Lincoln pred svojím druhým volebným obdobím razil heslo „ak je povoz uprostred rieky, netreba meniť pohoniča“, domnievam sa, že cyklu Voci da camera by lepšie pristal jednoduchý názov vokálny koncert sólistov SND.

Autor: Vladimír Blaho

recenzia písaná z 31.1.2016

Voci da camera
historická budova SND
31. januára 2016

Adriana Kohútková, spev
Miroslav Dvorský, spev
Róbert Pechanec, klavír

Program

Bedřich Smetana (1824 – 1884)
cyklus Večerní písně na slová Vítězslava Hálka
(1879; M. Dvorský, R. Pechanec)
Kdo v zlaté struny zahrát zná
Nekamenujte proroky!
Mně zdálo se
Hej, jaká radost v kole!
Ze svých písní trůn ti udělám
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
výber z cyklu Milostné písně op. 83 na slová Gustava Pflegera-Moravského
(1888; A. Kohútková, R. Pechanec)
V tak mnohém srdci mrtvo jest
Kol domu se teď potácím
Já vím, že v sladké naději
Nad krajem vévodí lehký spánek
V té sladké moci očí tvých
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)
výber z piesňového cyklu Slzy a úsmevy op. 25 pre stredný hlas a klavír
(1912; M. Dvorský, R. Pechanec)
Prsteň (text J. Jesenský)
Pieseň (text I. Krasko)
Letí havran, letí (text S. Hurban-Vajanský)
Nôžka (text S. Hurban-Vajanský)
Guslar (text S. Hurban-Vajanský)
Gerhard Auer (1925 – 2002)
Múzy, tri piesne z cyklu Noci na text A. Musetta
(1977 – 1989; A. Kohútková, R. Pechanec)
Sem, básnik!
Ber, básnik, lýru lásky, pi víno mladosti!
Ber, básnik, lýru lásky! Som večná v pene zmien!
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Rusalka op. 115, opera v troch dejstvách na text Jaroslava Kvapila (1900)
Ária Princa z 1. dejstva opery Vidino divná, přesladká
(M. Dvorský, R. Pechanec)
Ária Rusalky z 2. dejstva opery Ó, marno, ó, marno to je
(A. Kohútková, R. Pechanec)
Dueto Rusalky a Princa z 3. dejstva opery Bílá moje lani
(A. Kohútková, M. Dvorský, R. Pechanec)
Bedřich Smetana (1824 – 1884)
Predaná nevesta, opera v troch dejstvách na text Karla Sabinu (1866)
(A. Kohútková, M. Dvorský, R. Pechanec)
Dueto Jeníka a Mařenky z 3. dejstva opery
Tak tvrdošíjná, dívko, jsi

www.snd.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár