Voňajúca klavírna kytica Eugena Suchoňa uvitá znamenitými klaviristami

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V tomto roku si pripomíname dve jubileá skladateľa Eugena Suchoňa: 110 rokov od narodenia (25. 9. 1908) a 25 rokov od smrti (5. 8. 1993). Pri tejto príležitosti vyšiel CD-box s jeho kompletnou klavírnou tvorbou. Manažérom a koordinátorom projektu je Peter Štilicha, na nahrávkach sa podieľalo trinásť umelcov. Na štyroch zvukových nosičoch je zaznamenaných spolu vyše 275 minút skladateľovej klavírnej tvorby, čiastočne i premiérového charakteru.

Mala som šťastie, profesor Eugen Suchoň patril k mojim učiteľom. Dodnes ho vidím pred nami, pár študentami hudobnej vedy, sediac pri krídle na „stopätnástke“, na 1. poschodí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Jeho priateľsky vedené semináre nám priblížili harmóniu hudby 20. storočia, samozrejme, aj harmóniu a akordiku hudby Eugena Suchoňa. A tá bola iná, ako tá Schönbergova, Webernova či Bartókova. Výsledný zvuk Suchoňovej hudby som vtedy chápala akoby pochádzal od vzdialene príbuzného Janáčka, ba dokonca i Stravinského. Pripadal mi spriaznený s človečinou, mal v sebe melodiku, teplo, srdce i drámu. A tento môj úsudok o hudbe Eugena Suchoňa sa vlastne podnes ani podstatne nezmenil, ibaže Suchoňa sotva s niekým porovnávam. Všetky tie zákony zväčšených, zmenšených, dvojzväčšených či dvojzmenšených intervalov, ich prevraty, durové či molové systémy či atonalita, o ktorých nám rozprával a prakticky na klavíri predvádzal, to všetko bola teória. Suchoňova hudba mala a má v sebe niečo navyše, niečo podstatné, neopotrebované, niečo koreniace v nádhernej slovenskej ľudovej hudobnej reči a v jeho hudobnom myslení.

Eugen Suchoň (1908 – 1993)

Suchoň za hranicami Slovenska

Od čias žiackych či študentských koncertov, na ktorých sa občas hrávali suita Maličká som či ľudová rozprávka Keď sa vlci zišli, patril Suchoň k skladateľom, ktorí sa stali pre mňa zaujímaví. Každé nové Suchoňove dielo si zaslúžilo preto pozornosť, nie len klavírne. Ale takmer 40 rokov života mimo Slovenska, i keď vo svete hudby, mi veru veľakrát Suchoňa a jeho hudbu nesprítomnili. Ba, na koncertoch či v opere som ju nestretla osobne ani raz. Môže to byť náhoda, ale i tá je azda svedkom skutočnosti, že Suchoň do veľkého sveta hudby neprerazil. O to viac som bola prekvapená, keď tohoročný koncert Slovenskej filharmónie v Berlíne do svojej dramaturgie nezaradil žiadne jeho dielo. Bola to jedinečná, ba historická príležitosť exportovať jeho hudbu – hlavne Baladickú suitu – a to na vysokej interpretačnej úrovni, ktorú Slovenská filharmónia ponúka. Navyše, bolo na čo nadviazať! A to na rok 1940, kedy Suchoňa nemecky píšuca tlač označila za nový európsky hudobný talent.

Závratný úspech Suchoňovej Baladickej suity v roku 1940 v Drážďanoch a Berlíne

Ako autor Baladickej suity op. 9, premiérovanej v Bratislave v roku 1936 pod taktovkou Karla Nedbala, siahol o štyri roky neskôr behom niekoľkých týždňoch po métach, ktoré neboli do tých čias – a vlastne ani nikdy viac – dopriate žiadnemu inému slovenskému hudobnému tvorcovi. O mimoriadnom Suchoňovom roku 1940 vyšla v časopise Hudobný život moja štúdia Eugen Suchoň v roku 1940 nový európsky talent (1-2/2008, str. 46-49), z ktorej vyberám najhlavnejšie výpovede.

V roku 1940 vydalo Viedenské hudobné nakladateľstvo Universal Edition pozoruhodný štvorstranový reklamný leták upozorňujúci na mladého slovenského skladateľa Eugena Suchoňa. V letáku boli uverejnené výbery výpovedí deviatich recenzentov, ktorí mali možnosť počuť a na stránkach nemeckých a slovenských novín hodnotiť dve Suchoňove novinky: Žalm zeme podkarpatskej a Baladickú suitu. Na titulnej strane letáka sa objavili nasledovné citáty: „skvelé, ba fascinujúce dielo“, „skvostné, vitalitou prekypujúce dielo“, „objavil sa nový hudobný talent“. Všetky tri citáty vybralo vydavateľstvo z recenzií publikovaných po uvedení Suchoňovej Baladickej suity v Drážďanoch a v Berlíne začiatkom marca 1940. Obidva recenzované koncerty odzneli v podaní dvoch špičkových orchestrálnych telies, Staatskapelle Dresden a Berlínskej filharmónie, dirigentom obidvoch uvedení bol Karl Böhm, vtedy dirigent prvej ligy. Baladická suita, dielo mladého slovenského autora, sa stalo zo dňa na deň pojmom pre nemecký hudobný život.

CD-Box Eugen Suchoň / Klavírne dielo – Complete Works for Piano 1928 – 1984,
foto: FB

Suchoň ako vzácny vývozný kapitál

Mladý Eugen Suchoň sa stal na Slovensku skladateľom číslo jeden a navyše i vzácnym domácim kapitálom pre vývoz slovenskej hudobnej kultúry hlavne do nemeckej ríše, ktorá sedela z dôvodov svojej vojnovej a reakčnej politiky v tom čase na odpílenom konári hudobného života Európy. Do viedenského vydavateľstva Universal Edition sa Baladická suita dostala na základe odporučenia Aloisa Hábu, ktorý Suchoňa poznal z čias jeho pražských štúdií u Vítězslava Nováka. Aj k Universal Edition patriaci geniálny muzikológ a hudobník Alfred Schlee postrehol umeleckú hodnotu Suchoňovej tvorby. Zasadil sa nielen o jej vydanie či reklamu v podobe letáka, ale i o jej uvedenie. Partitúru Baladickej suity ponúkol dirigentovi Karlovi Böhmovi a ten ju vzápätí niekoľkokrát uviedol, okrem Drážďan a Berlína aj vo Viedni. Po prvýkrát, ako dokladá programový bulletin zachovaný v archíve drážďanskej Štátnej opery, zaznela Baladická suita v zahraničí 1. marca 1940 v Drážďanoch, 6. marca 1940 sa úspech opakoval pod vedením Karla Böhma v Berlíne s Berlínskou filharmóniou. Suchoňove meno a tvorba sa zaradili cez noc k iným významným dielam svetovej hudobnej literatúry, prešli krstom ohňa a vykročili na ďalšiu úspešnú cestu do sveta hudby. A na tento jeho veľký úspech, ktorý medzičasom z rôznych objektívnych dôvodov vybledol, mohla nadviazať a upozorniť znova Slovenská filharmónia uvedením Baladickej suity na svojom Berlínskom galakoncerte začiatkom mája 2018 v krásnom Konzerthause…

Novinka nahrávok sa práve dostáva do predajní

Tieto riadky píšem v Drážďanoch, neďaleko od miesta veľkého Suchoňovho večera 1. marca 1940, na ktorom bol vtedy skladateteľ osobne prítomný.

CD-Box Eugen Suchoň / Klavírne dielo – Complete Works for Piano 1928 – 1984,
foto: FB

Mám v rukách nové nahrávky kompletného Suchoňovho klavírneho odkazu a mám pred nimi rešpekt – pred dielami i pred ich interpretmi. Evokuje mi to kompletné nahrávky Beethovenových klavírnych sonát – teda komplexný skladateľský odkaz, výpoveď tvorcu prostredníctvom jemu mimoriadne blízkeho nástroja – klavíra. Púšťam si novú nahrávku klavírnej verzie štvorčasťovej Baladickej suity s pianistom Ladislavom Fanzowitzom. Tá, azda aj preto, že sa končí v pianissime, takmer logicky ústi do Suchoňovej Uspávanky s klaviristkou Jordanou Palovičovou. Ide o dielo, ktoré som doposiaľ nepoznala, ktoré je novšieho dáta. Nádherná spleť impresionizmu, Suchoňom pretavený Debussy. Pôžitok počúvať! O Baladickej suite v podaní Fanzowitza použijem výrok kritika z roku 1940, uverejnený po uvedení jej orchestrálnej verzie, pretože sa hodí aj na to, čo som práve počula : «… táto hudba je popri všetkej slovanskej rasovosti subtílna a veľmi kultivovaná, farby a zvuky mieša do harmonicky voňajúcej kytice.“

Počúvam ďalej – Metamorfózy s Jakubom Čižmarovičom, ktoré vznikli po takmer dvadsaťročnej prestávke komponovania pre klavír. Je to veľkolepé dielo, dnes znie inak, ako sa naňho ešte pamätám z nahrávky Kláry Havlíkovej. Suchoň v ňom spracúva svoju hudobnú minulosť, je to výborný, priam fascinujúci a harmonicky bohatý kus hudby a niet divu, že prostredníctvom Čižmaroviča bolo dielo „objavom sezóny“ v Nemecku. Zatiaľ som sa prehrýzla iba jedným cédéčkom. Tie ďalšie tri si nechávam na zajtra, urobím si koncert z klavírnej tvorby Eugena Suchoňa.

Nová pianistická generácia objavuje Suchoňa

Medzičasom mám za sebou dopoludnie s Eugenom Suchoňom, a tiež s brilantnými klaviristami, ktorí jeho dielo interpretačne očami novej generácie objavili, ktorí sa o jeho hudbu plnou vervou zasadili. Obdivujem viaceré skutočnosti: tú celú plejádu umelcov, ktorí v rokoch 2016 a 2017 na rôznych miestach diela nahrali, logistiku celého projektu a v neposlednom rade absolútne novinky, ktoré si je treba pustiť opakovane, sú zaujímavé kompozične, i čo sa týka interpretácie.

Časť pracovného a interpretačného tímu projektu E. Suchoň, Klavírne dielo,
foto: FB

Z pôvodnej Rapsodickej suity pre klavír a orchester op. 20 počujeme jej variant pre dva klavíry ako premiéru na nosiči v podaní Jordany PalovičovejZuzany Biščákovej. Je to veľký a nekompromisný hudobný zážitok, vďačný pre každé vyspelé klavírne duo. Doslovnými bónbónikmi sú Svadobný tanec z Krútňavy (Petra Hollaender-Pogády) či technicky efektná Toccata (Mayuko Kida Takine). Hodia sa pre klaviristov i ako prídavky. Priam magický dojem však zanecháva Suchoňova Symfonická fantázia na B-A-C-H pre organ, klavír a bicie op. 21, ktorá znie na nosiči v úprave Alberta Sebestyéna a Eugena Suchoňa pre organ a klavír v podaní organistky Bernadetty Šuňavskej a klaviristu Tomáša Nemca. Ide o dielo zrelého hudobného architekta Suchoňa, zastavujúceho sa pri viacerých rázcestiach svojich plodných rokov. Uvedení interpreti ho predstavujú svojou strhujúcou interpretáciou ako veľkého tvorcu hudby 20. storočia. Azda ani nie je od veci nazvať toto Suchoňove dielo jeho hudobným Svätením jari, majúcom silu Stravinského hudby.

Päť hodín klavírnej hudby Eugena Suchoňa

Kompletná nahrávka Suchoňovej klavírnej tvorby ponúka ešte celý rad zaujímavých diel a na ich interpretáciách sa podieľajú ďalší vysoko profesionálni umelci: Peter Šándor, Norbert Daniš, Eduard Lenner, Adam Stráňavský a Martin Chudada. Všetci títo klaviristi si nie sú súpermi, medzi sebou nesúťažia, slúžia oddane posolstvu skladateľa. Zvukové nosiče sprevádza excelentne vybavený sprievodný textový materiál v slovenčine a angličtine, ktorého autormi sú Peter ŠtilichaPeter Zagar.

Peter Štilicha a Peter Zagar,
foto: FB

Z textov záujemca získa informácie o genéze projektu, zoznámi sa so základnými informáciami o väčšine diel, predstavení sú tiež všetci interpreti. Ide o mimoriadne vydarené defilé Suchoňovej klavírnej tvorby, akoby vpochodovala tými štyrmi cédéčkami jedným úderom medzi nás. Nech nás však tento úspech neklame! Minimálne toľko námahy, koľko stála celá produkcia, čaká na producentov v najbližšom čase. CD-Box Eugen Suchoň / Klavírne dielo – Complete Works for Piano 1928 – 1984 si vyžaduje doma i v zahraničí konzekventnú PR a neúnavných oddaných advokátov. Iba tak sa dokáže Suchoň ako skladateľ vymaniť z osudu veľkého umelca malého národa…

Autor: Agata Schindler

recenzia: CD-Box Eugen Suchoň / Klavírne dielo – Complete Works for Piano 1928 – 1984
© 2018 Slávik Slovenska, o. z., Bratislava
Historicky prvé vydanie kompletnej klavírnej tvorby najvýznamnejšej, zakladateľskej osobnosti slovenskej národnej hudby – Eugena Suchoňa

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár