Výchova k opere „Operáciou?“

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Tak totiž nazvala svoj projekt spoločnosť AVart, ktorá spolu s KC Dunaj a ďalšími partnermi (medzi nimi portálom Opera Slovakia) prezentovala svoj pokus osloviť operou mladú generáciu v Bratislave 12. mája.

Ide o pokus v každom prípade potrebný, pretože nám starne nielen populácia Európy obecne ale osobitne publikum operných produkcií. Opera ako mimoriadne náročný hudobno-divadelný druh vždy bola určená menšinovému publiku, najprv šľachtickému, potom meštiackemu, dnes prevažne vysokoškolsky a osobitne hudobne vzdelanému. Keďže kultúrne záujmy mládeže dnes až príliš jednostranne smerujú k „zábavnému umeniu“, presnejšie k výtvorom priemyslu zábavy, výchova k chápaniu ozajstného (polyfunkčného) umenia sa stáva čoraz viac nevyhnutnosťou a podmienkou prežitia náročných umeleckých druhov či žánrov. Je dobré, že po krajinách na západ od nás, kde si túto skutočnosť uvedomili už dávnejšie, sa aj naša umelecká obec konečne prebúdza a uvedomuje si, že svojho diváka (poslucháča) si musí vychovať sama aj vzhľadom na to, že školský výchovno-vzdelávací systém v tomto smere zlyháva. Ak sa pozrieme na májový program Opery SND v historickej budove, nájdeme v ňom dve dopoludňajšie predstavenia Nedbalovho baletu Z rozprávky do rozprávky a dve podvečerné predstavenia s názvom Opera je zábava, ktoré prezentujú prierez Donizettiho opery Nápoj lásky spolu s výkladom. Existujú aj iné projekty, v zahraničí napríklad niektoré operné divadlá umožňujú zúčastňovať sa mládeži na skúškach v poslednom týždni pred premiérou, organizujú sa tzv. rodinné predstavenia a pod. Spektrum výchovných podujatí sa rozširuje aj u nás. Jedným z nich je práve v úvode spomínaný projekt Operácia.

Operácia, KC Dunaj, Bratislava, Titusz Tóbisz, foto: Zdenko Hanout

Operácia, KC Dunaj, Bratislava,
Titusz Tóbisz,
foto: Zdenko Hanout

„Operovaným“ sa v tomto prípade stal mladý sólista Štátnej opery v Košiciach Titusz Tóbisz. Pri klavíri ho sprevádzala kolegyňa z divadla Júlia Grejtáková a „lekármi“, ktorí sa „pitvali“ v súkromnom i umeleckom živote speváka nezáväznou, mladému publiku nadbiehajúcou formou, boli ďalší dvaja účinkujúci. Sem tam sa im vydarili vtipné pointy, no väčšina textov, v ktorých spevák preukázal schopnosť sebairónie, pripomínala niektoré „poklesnuté“ televízne programy. Bohužiaľ mladé publikum reagovalo živo práve na ne, osobitne na nemálo zbytočných vulgarizmov v textoch. Došlo k totálnemu obratu zámerov, ktoré sa (často naivne) uplatňovali v epoche demokratizácie kultúry v polovici minulého storočia pod heslom „s ľudom výš!“ na dnešné „ k ľudu níž!“. Prílišné nadbiehanie panujúcej subkultúre mladých sa prejavilo aj v tom, že hudobná časť projektu sa niesla v duchu decibelov diskoték, keďže nielen prozaické texty ale aj klavírny sprievod a spev boli nadmerne ozvučené. Možno zvolené priestory KC Dunaj nemajú najvhodnejšiu akustiku na autentický spev, ale sila zvuku bola občas neznesiteľná. Bojím sa však, že skôr to bol zámer, aký ostatne sa čoraz častejšie prejavuje aj pri iných umeleckých produkciách, v ktorých operní speváci spievajú na mikrofón (záverečný koncert osláv Cyrila a Metoda, koncert ruských umelcov k výročiu konca vojny – oba v priestoroch SND!!) Celkovo som nachádzal styčné body medzi týmto projektom a minuloročným Drličkovým predraženým projektom Viva zbor alebo Sitniansky rytieri, v ktorom malých školákov mali doviesť k zborovému spievaniu a láske k hudbe piesne na úrovni populárnej hudby a účasť hercov z televíznych seriálov ako stimulátorov. Neodvážim sa tvrdiť, že projekt padol na celkom neúrodnú pôdu, keďže mladé publikum reagovalo živo aj na hudobné ukážky (osobitne bolo cítiť, že pozná azda vďaka Pavarottimu a Dvorskému Pucciniho Nessun dorma). Sľub, že diváci sa dozvedia viacej aj o postave a situácii v ktorej tú-ktorú áriu spieva, bol splnený len veľmi formálne.

Operácia, KC Dunaj, Bratislava, Titus Tóbisz,  Antonios Vlachou, foto: Zdenko Hanout

Operácia, KC Dunaj, Bratislava,
Titus Tóbisz, Antonios Vlachou,
foto: Zdenko Hanout

Operácia, KC Dunaj, Bratislava, Júlia Grejtáková, foto: Zdenko Hanout

Operácia, KC Dunaj, Bratislava,
Júlia Grejtáková,
foto: Zdenko Hanout

Samotný nápad vzbudiť záujem o operný spev cez osudy jedného zaujímavého interpreta nie je na zahodenie. Rovnako (ak si odmyslíme mikrofón) bol zaujímavý aj samotný Tóbiszov spev. Je to vzácne sa vyskytujúci tenor kedysi označovaný ako tenore di forza (silový resp. silný), akým bol napríklad Charles Craig, ktorý spieval Otella tak, že v porovnaní s ním Mario del Monaco bol tenore lirico-spinto. Tóbiszov hlas má silu, farebnosť, rozsah a expresivitu, čo ho predurčuje k ideálnej interpretácii veristickej opery. Z tohto hľadiska bola voľba árií na koncerte zvolená umne až z dvoch dôvodov. Jednak vyhovovali naturelu speváka, jednak Johnson, Canio, Cavaradossi a Kalaf viac oslovovali operne neskúsené publikum, než prípadne árie z inej opernej literatúry. Pokiaľ mladý umelec svoj spev ešte trocha skultivuje, bude významnou posilou košického operného súboru.

Pre operu treba diváka vychovávať. Videli a počuli sme jeden z možných pokusov, ako to dosiahnuť.

Autor: Vladimír Blaho

foto: Zdenko Hanout
www.operaphotographer.eu

Program:

G. Puccini: Ch’ella mi creda, ária z opery Dievča zo západu
G. Puccini: E lucevan le stelle, ária z opery Tosca
R. Leoncavallo: Vesti la giubba, ária z opery Komedianti
G. Puccini: Nessun dorma, ária z opery Turandot
M. Sch. Trnavský: Keby som bol vtáčkom, pieseň
Eduardo di Capua: O sole mio, pieseň
Titusz Tobisz: cca (vlastná skladba speváka, ktorú zahral na gitare)

spev: Titusz Tóbisz

klavírny sprievod: Júlia Grejtáková

sprievodné slovo: Antonios Vlachou, Tomi Rasty

Produkcia www.avart.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár