Vydarená rozlúčka s nevydarenou stou sezónou v Opere SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Vplyvom rôznych okolností sa Opere Slovenského národného divadla v jej jubilejnej stej sezóne, podarilo prekonať negatívny rekord v počte premiér (predtým v sezóne 1971/72 sme zaznamenali len dve, teraz jedinú premiéru), keď novo naštudovala iba Dvořákovu Rusalku. Po trojmesačnej pauze v dôsledku pandémie koronavírisu sa jej na poslednú chvíľu (27. júna 2020) pošťastilo rozlúčiť sa so svojimi návštevníkmi vydareným podujatím nazvaným Opäť spolu. Bol ním piesňový koncert, na ktorom vystúpilo šesť sólistov a traja klaviristi.

Dramaturg koncertu Pavol Smolík sa celkom rozumne rozhodol pre voľbu slovanského repertoáru, a tak program tvorili cykly resp. jednotlivé piesne Čajkovského, Rachmaninova, Musorgského, Dvořáka, Smetanu, Bellu, Suchoňa a Schneidera Trnavského. Dobrý bol aj nápad rozdeliť na dve časti interpretáciu dvoch známych cyklov Antonína Dvořáka, keďže návštevníci Opery SND sú skôr opernými divákmi (ako v minulosti ukázala návštevnosť koncertného cyklu SND Voci da camera), ktorí nie sú príliš privyknutí na piesňový program.

Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Jana Nagy-Juhasz, Peter Mikuláš, foto: Zuzana Fischerová

Vzhľadom na to, že s výnimkou Petra Mikuláša sa účinkujúci špeciálne nevenujú interpretácii piesní (ako je to s hosťujúcou Adrianou Kučerovou nevedno, lebo sa akosi vytratila z nášho hudobného života), bol umelecký výsledok nad očakávanie kvalitný. Speváci sa zbavili operných návykov, ich spev bol dynamicky pestrý a prepracovaný a bol v súlade s náladou piesní určovanou nielen notovým zápisom ale významne aj zhudobneným textom.

V desiatich piesňach Dvořákovho cyklu Biblické písně Peter Mikuláš názorne predviedol ukážku toho, čo je to piesňová interpretácia. Vždy som si nad jeho skvelé operné kreácie ešte viac cenil jeho koncertné vystúpenia, čo teraz len potvrdil. Jeho umenie spievať polohlasom je unikátne, úsilie dostať sa vokálne „až na kosť“ interpretovaného textu jedinečné a dynamická a výrazová kontrastnosť hodná chvály.

Dvořákov cyklus Cikánskych písní predviedla Adriana Kučerová, pred pätnástimi rokmi veľký talent nášho operného spevu. Voľba cyklu bola šťastná, keďže speváčke najlepšie sedia piesne v rýchlom tempe a výrazovo skôr „roztopašné“. Len vo vyšších stredoch jej tónu chýba viac uvoľnenosti a vysoký tón v poslednej piesni znel mierne „nad.“

Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Branko Ladič, Adriana Kučerová, foto: Zuzana Fischerová
Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Jolana Fogašová, foto: Zuzana Fischerová

Ďalší štyria účinkujúci dostali o čosi menší priestor. Sopranistka Jolana Fogašová v dvoch piesňach Sergeja Rachmaninova predviedla vzorovú prácu s dynamikou hlasu od nežným pián po roztúžené forte. Aj teraz ukázala svoju veľkú prednosť jemného nasadzovania a podržania vysokých tónov v piane. Že vie byť nielen interpretkou ženy-vamp (Abigail, Macbeth, Tosca), ale aj vzorovým legátom a hlbokým citom predchnutou matkou, ukázala v jednom z vrcholných čísel večera – v Čajkovského Uspávanke. Interpretovala ju prosto a dojemne.

V podobnom duchu sa niesla aj jej interpretácia Bellovej Matky nad kolískou, pravda, dojem z predchádzajúcej uspávanky nemohla celkom zopakovať pre menej nápaditú hudobnú faktúru diela.

Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Branko Ladič, Michal Lehotský, foto: Zuzana Fischerová

Prvý dojem pri počúvaní tenoristu Michala Lehotského (dve ukážky zo Smetanových Večerných písní) vyvolal dojem, že ho počujeme z čias jeho príkladných lyrických tenorových kreácií. Jeho hlas znel jasne a sviežo, artikulácia bola vzorová. V piesni Ze svých písní trůn ti udělám sa rutinovane vyrovnal aj s náročnejšou vysokou polohou partu. Z dvoch piesní Schneidera-Trnavského viac zaujala Ďaleko, široko z cyklu Drobné kvety.

Už v prvej zo svojich troch prezentácií (Čajkovskij Žehnám vás, lesy) barytonista Sergej Tolstov potvrdil, že je v dobrej forme. Jeho mužný barytón znel farebne a vyrovnane vo všetkých polohách a platilo to aj pre ďalšiu Čajkovského pieseň Chcel by som do jedného slova. Napokon v známej Musorgského Piesni o blche pridal k údernosti hlasu aj výrazovú prepracovanosť tohto, kedysi Šaljapinom tak spropagovaného dielka. Pri jeho počúvaní som si pripomenul dojem z koncertu ruských piesní v Dome ruskej kultúry spred pätnástich rokov, na ktorom sa prezentoval spolu s nezabudnuteľným Sergejom Larinom.

Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Branko Ladič, Sergej Tolstov, foto: Zuzana Fischerová
Piesňový koncert ,,Opäť spolu“, Opera SND, 2020, Jozef Katrák, Terézia Kružliaková, foto: Zuzana Fischerová

Jednu Dvořákovu a tri Suchoňove piesne zo zbierky Nox et solitudio interpretovala mezzosopranistka Terezia Kružliaková. Najviac ma očarila v Dvořákovej Kéž duch můj sám, v ktorej svoj veľký a farebný hlas nenadužívala, ale naopak spievala mimoriadne disciplinovane a precítene. V ukážkach zo Suchoňovho cyklu v dramatickejších pasážach jej farebný hlas zaznel v plnej kráse, hoci niektorým vyšším tónom možno vytknúť istú „tvrdosť“. Spevákov pri klavíri sprevádzali Branko Ladič, Jozef Katrák a Jana Nagy-Juhasz.

Kiež by vydarený dojem z koncertu platil aj pre nasledujúcu opernú sezónu.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertu 27. 6. 2020

Opäť spolu
Koncert Opery SND
historická budova SND, 27. júna 2020

Jolana Fogašová, soprán
Adriana Kučerová, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Michal Lehotský, tenor
Sergej Tolstov, barytón
Peter Mikuláš, bas
Klavírny sprievod: Jana Nagy-Juhász, Jozef Katrák, Branko Ladič

Program koncertu

• P. I. Čajkovskij: Žehnám vás, lesy z cyklu Sedem romancí (1880), op. 47, č. 5 text Alexej Konstantinovič Tolstoj
Sergej Tolstov
• S. V. Rachmaninov: Orgován z cyklu Dvanásť piesní (1900 – 1902), op. 21, č. 5 text Jekaterina Beketovová
Jolana Fogašová
• P. I. Čajkovskij: Chcel by som do jedného slova (1875) text Heinrich Heine
Sergej Tolstov
• A. Dvořák: Biblické písně (1894), op. 99 výber z cyklu piesní na texty biblických žalmov
Oblak a mrákota jest vůkol něho, č. 1
Skrýše má a paveza má Ty jsi, č. 2
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou, č. 3
Hospodin jest můj pastýř, č. 4
Bože! Bože! Píseň novou, č. 5
Peter Mikuláš
• A. Dvořák: Cikánské melodie (1880), op. 55 výber z cyklu piesní na texty Adolfa Heyduka
Má píseň zas mi láskou zní, č. 1
Aj! Kterak trojhranec můj prerozkošně zvoní, č. 2
A les je tichý kolem kol, č. 3
Když mne stará matka zpívala, č. 4
Adriana Kučerová
• B. Smetana: Večerní písně (1979) výber z cyklu piesní na texty Vítězslava Hálka
Nekamenujte proroky, č. 2
Ze svých písní trůn ti udělám, č. 5
Michal Lehotský
• A. Dvořák Cikánské melodie (1880), op. 55 výber z cyklu piesní na texty Adolfa Heyduka
Struna naladěná, hochu, toč se v kole, č. 5
Široké rukávy a široké gatě, č. 6
Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého, č. 7
Adriana Kučerová
• A. Dvořák Biblické písně (1894), op. 99 výber z cyklu piesní na texty biblických žalmov
Slyš, ó Bože, volání mé, č. 6
Při řekách babylonských, č. 7
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou, č. 8
Pozdvihuji očí svých k horám, č. 9
Zpívejte Hospodinu píseň novou, č. 10
Peter Mikuláš
• A. Dvořák Kéž duch můj sám z cyklu Čtyři písně (1888), op. 82, č. 1 text Otília Malybrock-Stielerová
Terézia Kružliaková
• M. P. Musorgskij: Pieseň o blche (1879) text Johann Wolfgang Goethe
Sergej Tolstov
• P. I. Čajkovskij: Uspávanka z cyklu Šesť romancí (1872), op. 16, č. 1 text Apollon Majkov
Jolana Fogašová
• S. V. Rachmaninov: Čakám na teba z cyklu Dvanásť romancí (1894 – 1896), op. 14, č. 1 text Alexej Koľcov
Jolana Fogašová
• M. Schneider-Trnavský Ďaleko, široko z cyklu Drobné kvety (1907), č. 3, na ľudový text
Michal Lehotský
• M. Schneider-Trnavský Keby som bol vtáčkom z cyklu Zo srdca (1920), op. 35, č. 10 text Ferko Urbánek
Michal Lehotský
• J. L. Bella Matka nad kolískou zo zbierky Piesne zďaleka pre spev a klavír (1924) uspávanky na verše Petra Bellu Horala
Jolana Fogašová
• E. Suchoň Nox et solitudo, op. 4 (1931 – 1933) výber z cyklu piesní na texty Ivana Kraska
Balada, č. 2
Stará romanca, č. 3
Topole, č. 5
Terézia Kružliaková
• E. Suchoň: Z jednej strany Moravy úprava slovenskej ľudovej piesne
Adriana Kučerová
• E. Suchoň Dobre mi, dobre mi text Pavol Országh Hviezdoslav
Adriana Kučerová

www.snd.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár