Vydarený druhý festivalový týždeň Košickej hudobnej jari

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Festival klasickej hudby Košická hudobná jar sa postupne menil doslova na „hudobné leto“. Tri koncerty, ktoré prebiehali v dňoch 19. 7.-25. 7. 2021 odzneli nielen v koncertnej sále Domu umenia, ale aj v Dóme sv. Alžbety. Do Košíc zavítali klaviristi Daniel Kharitonov a Jordana Palovičová, dirigent Zbyněk Müller či hlavný organista parížskej katedrály Notre-Dame Olivier Latry.

Recitál mladého (22 r.) ruského klaviristu Daniela Kharitonova predchádzala jagavá povesť úspešného mladého talentu, najmä fakt, že ako 16-ročný získal na Medzinárodnej klavírnej súťaži P. I. Čajkovského v Moskve tretiu cenu. Odvtedy odohral mnohé koncerty s medzinárodne uznávanými symfonickými telesami a osobnosťami v rôznych častiach sveta. Všade si získava sympatie mladíckym výbušným temperamentom a dokonalou hráčskou technikou.

Košická hudobná jar, 2021, Daniel Kharitonov, foto: Jaroslav Ľaš

Na koncert v Dome umenia v Košiciach prilákal mnohých záujemcov rôznych generácií. Starší si isto zaspomínali na koncert veľkej osobnosti ruskej pianistiky Sviatoslava Richtera v koncertnej sále starého hotela Slovan (r. 1962) a uvedomili si veľký rozdiel v podmienkach pre umelecký výkon súčasnej mladej generácie. Kharitonov mal k dispozícii kvalitný nástroj, klavír značky Steinway, ktorý mu dával príležitosť vytvárať pôsobivé farby, väčšiu mieru dynamických odtieňov, gradácie, virtuózne tempá, skvelú pedalizáciu.

Prečítajte si tiež:
Štartuje 65. ročník Košickej hudobnej jari
65. Košická hudobná jar sa začala „letným“ programom

Marko Letonja a Adam Plachetka na Košickej hudobnej jari

Štýlové zaradenie skladieb, ktoré tvorili program večera, vytvorilo súčasne komplexný obraz o sólistových prednostiach a schopnostiach. V úvodnej Sonáte C dur op. 2, č. 3 Ludwiga van Beethovena si poslucháči mohli spomenúť na jeho ranú tvorbu, klasický opus, pripomínajúci dielo Haydna a Mozarta. Najviac zaujal záverečnou časťou, kompozične stavanou na fugátovom vedení hlasov, nárastom mohutnosti a stavebnej dokonalosti diela.

Košická hudobná jar, 2021, Daniel Kharitonov, foto: Jaroslav Ľaš

V súčasnosti je mimoriadne obľúbená tvorba Sergeja Rachmaninova, v ktorej súčasníci objavujú genialitu skladateľovej invencie a požiadavky na majstrovstvo interpreta. Fantazijné kusy, päť skladieb v súvislom cykle priniesli jednotlivé obrazy romanticky znejúcich melódií a dramaticky vyrastajúcich hudobných epizód, v závere pôvab poetických nálad. Po tragicky vyznievajúcej Elégii nasledovali motivicky zaujímavé tóny, viackrát pripomínajúce citový náboj hudobného materiálu. Bohatou prstovou technikou zaujalo Polichinelle s prevahou staccata a perlivé tóny v záverečnej Serenáde.

Program koncertu uzatvárala málo známa skladba P. I. Čajkovského Dumka c mol, príťažlivá tematikou ruských melódií, kde Kharitonov tvoril asociácie na jednoduchej dynamike, vyrastajúcej z úplného pianissima, bez pedálových tónov a s rytmickými náznakmi tanečnosti a ľudového spevu.

Koncert orchestra Štátnej filharmónie Košice so svojím nedávnym šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom (22. 7.) splnil očakávania ako výnimočný symfonický koncert venovaný slovenskej hudbe a pamiatke nedávno zosnulého skladateľa Jozefa Podprockého (10. 6. 1944 Žakarovce – 31. 3. 2021 Košice, nekrológ si prečítate TU…, pozn. red.), súčasne vyvážený smútkom veľdiela Ludwiga van Beethovena, Symfónie č.3 Es dur op. 55 „Eroica“. Sólistkou večera bol významná slovenská klaviristka Jordana Palovičová v diele Jána Cikkera Concertino pre klavír a orchester, op. 20 z roku 1942.

Košická hudobná jar, 2021, Jordana Palovičová, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Hodnota, pôsobivosť, vyznenie celého programu mali vyváženosť a umeleckú čistotu. Premeny spomienok vytvoril Jozef Podprocký ako svoj 71. opus na objednávku Košickej filharmónie pred dvomi rokmi. Po celý svoj umelecký život spolupracoval s touto inštitúciou. Vytváral skladby, ktorých témy tvorili sled bohatého materiálu, narastajúcej formy prostredníctvom vstupov a rozvedení nástrojov či nástrojových skupín. Citovú hĺbku sme poznali z posledných taktov jeho symfónie ako vzbúrenú súhru všetkých proti vražde novinára a jeho snúbenice. Odkaz, ktorý nám zanechal pre budúce generácie prostredníctvom znejúcich tónov diela.

Ján Cikker, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname v júli tohto roku, je dodnes obdivovaný, uznávaný a milovaný. Takto by sme mohli charakterizovať jeho Concertino pre klavír a orchester op. 20. Dielo mladíckeho obdobia (vznik r. 1942) patrí ku klasickému repertoáru slovenskej hudby. Majstrovsky vytvorené party orchestra a virtuozita sólového klavíra vyzneli v podaní súčasníkov excelentne, štýlovo a intonačne blízko. Sólistka profesionálne a na vysokej úrovni priblížila Cikkerovo hudobné myslenie, jej frázy boli klenuté, farebne rozlíšené a súhra s orchestrom bez väčších zaváhaní. Chvályhodný bol aj prístup Zbyňka Müllera, ktorý sa počas trinástich rokov svojej „košickej“ kariéry oboznámil s mnohými dielami slovenskej tvorby, naposledy predstavil nahrávku CD albumu Cikkerovho symfonického triptychu „O živote“.

Prečítajte si tiež:
Cikkerov symfonický triptych O živote oživený na CD
Ján Cikker – obhajca operných hriešnikov

Košická hudobná jar, 2021, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Program Zbyňka Müllera vyvrcholil závažným dielom, Beethovenovou Eroicou. Jednoznačne to bol jeho osobný umelecký úspech naštudovať rozsiahle dielo s neobyčajným pátosom, dramatičnosťou, ale aj srdcervúcou polyfóniou, mnohými ozdobami, opakovaním celých úsekov, virtuóznymi ale aj umelecky náročnými vstupmi v sólach alebo nástrojových skupinách. Užialená druhá časť prechádzala do staccata v Scherze a následne bojovného Finále a efektného záveru. Opäť dirigoval spamäti, premyslene, s duchovným nadšením.

Nasledujúci organový koncert predstavil svetoznámeho francúzskeho organistu Oliviera Latryho, hlavného organistu v parížskej katedrále Notre-Dame. Jeho účinkovanie bolo quasi pripomenutím, ako pred mnohými rokmi sa v Dóme sv. Alžbety začal pod egidou Ivana Sokola Medzinárodný organový festival, ktorý bol až do roku 1991 súčasťou Košickej hudobnej jari. Upozornil aj na blížiaci sa 50. ročník samostatného festivalu venovaného tomuto kráľovskému nástroju v septembrových termínoch.

Košická hudobná jar, 2021, Olivier Latry, František Beer, foto: Jaroslav Ľaš

Olivier Latry hral 25. 7. v košickom Dóme sv. Alžbety na trojmanuálovom organe z roku 1969 autorov firmy Rieger-Kloss poslucháčom preplnenej katedrály. Jeho program zdôraznil veľkosť a dôležitosť hudby J. S. Bacha, keď na úvod zaradil jeho Prelúdium a fúgu Es dur vo vyrovnanom tempe, uvádzajúc akordicky prenikavé tóny, v trojhlasom súbore tém, ktoré sa často stretávajú a znejú priezračne, nádherne. Chorál Pri riekach Babylonských vyznel ako modlitba v pomalom slede ozdobných melodických zvratov. Bachovu tvorbu zvlášť obdivoval Francúz Charles-Marie Widor, čo vyplýva aj z názvu skladby Bachovo Memento – Mattheus Final, reakcie na záverečný zbor Matúšovych pašií. Widorov obdiv k tvorcovi duchovného bohatstva vyznel v rozsiahlom záverečnom hudobnom fortissime.

Blížiace sa významné výročie 210 rokov od narodenia majstra romantizmu Franza Liszta si umelec pripomenul jeho skladbou Sv. František z Assisi v transkripcii skladateľa Camilla Saint-Saënsa. Pôsobivo tu vyznievali flautový register, píšťala, hravé trilky témy, prechádzajúce do pianissima. Skladba v podaní Oliviera Latryho vynikala mnohými ozdobami, plastickými témami, výraznými arpeggiami, viachlasom, veľkými zvonivými plochami, slávnostnou náladou.

Do tvorivých čias hudby 20. storočia uviedol poslucháčov francúzsky skladateľ Louis Vierne a jeho tri piesne a Fantázia op. 53. Umelec tu využil farebný register nástroja, tremolový register, tematicky rozlíšil plochy a charakter jednotlivých tém. Záverečná Toccata presvedčila o jeho virtuozite a výnimočnom interpretačnom majstrovstve.

Košická hudobná jar, 2021, Olivier Latry, foto: Jaroslav Ľaš

O svojom vrcholnom majstrovstve Olivier Latry presvedčil nadšených obdivovateľov viac ako štvrťhodinovou improvizáciou na tému zo slovenskej hudobnej literatúry – melódie Páslo dievča pávy z opery Eugena Suchoňa Krútňava – maximálnym sústredením na organovú improvizáciu. Maximálne uznanie, obdiv a vďaka za nezabudnuteľný výkon patrila aj spolupracujúcemu registrátorovi Františkovi Beerovi.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertov 19. 7., 22. 7. a 25.7. 2021

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Košická hudobná jar 2021

Daniel Kharitonov, klavírny recitál
Dom umenia, 19. júla 2021

Daniel Kharitonov, klavír

L. van Beethoven: Sonáta č. 3 C dur, op. 2/č. 3
S. Rachmaninov: Morceaux de fantaisie (Fantazijné kusy), op. 3
P. I. Čajkovskij: Dumka c mol

Podprocký – Cikker – Beethoven
Dom umenia, 22. júla 2021

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Jordana Palovičová, klavír

J. Podprocký: Premeny spomienok, op. 71
J. Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 5
L. van Beethoven: Symfónia č. 3 Es dur „Eroica“

Olivier Latry, organový recitál
Dóm sv. Alžbety, 25. júla 2021

Olivier Latry, organ

J. S. Bach: Prelúdium a fúga Es dur, BWV 552
J. S. Bach: Chorál „An Wasserflűssen Babylon“, BWV 653
Charles-Marie Widor: Bach’s Memento – „Mattheus final“
F. Liszt: St François d’Assise – „La prédication aux oiseaux“ (arr. Camille Saint-Saëns)
L. Vierne: Pieces de Fantaisie, druhá suita, op. 53 (časti Feux Follets, Clair de lune, Toccata)
O. Latry: Improvizácia

www.sfk.sk

Archív Košická hudobná jar

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár