Vydarený Rossini na koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Gioachina Rossiniho poznáme ako skvelého tvorcu komických opier, kým z jeho operných diel vážnych na Slovensku zatiaľ odznel (aj to len koncertne) len Tancredi v ešte v rámci medzitým zaniknutých Zvolenských hier zámockých. Zato jeho dva koncertné opusy sakrálnej hudby – Stabat MaterPetite messe solennelle sme počuli z pódia Slovenskej filharmónie už viackrát. Obe diela patria k zlatému fondu veľkých sakrálnych vokálno-hudobných skladieb. Tú druhú z nich sme počuli opäť na mimoriadnom koncerte v hlavnej sále Slovenskej filharmónie 16. februára.

Rossini skladbu až dodatočne (tesne pred smrťou) spracoval aj vo verzii pre orchester, no pôvodne ju skomponoval pre dva klavíri, organ, zbor a štyri sólové hlasy. Takto odznela aj tentoraz. Klavírny sprievod, ktorý spočiatku pôsobí v nej trocha mechanicky, postupne sa obohacuje o drobné hravé či prekvapivé prvky nenarúšajúc však sakrálny charakter diela a jeho Offertorium je určené výlučne nástrojom. Značný je zástoj zborových pasáží, party sólové sú koncipované tiež zaujímavo. Kým v skladateľových operách sa okrem virtuozity žiada ponúknuť zo strany spevákov bohatú farebnosť tónu, v tejto omši sú sólové vokálne party koncipované tak, že speváci ich väčšiu časť musia zvládať v mezza voce.

Koncert v Slovenskej filharmónii, 2018,
Jozef Chabroň, Eva Garajová,
foto: Ján Lukáš

Koncert v Slovenskej filharmónii, 2018,
M. Porubčinová, E. Garajová, J. Chabroň, J. Gráf, T. Šelc, M. Štrbák, J. Nagy-Juhász, T. Nemec,
Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Zbormajster Jozef Chabroň sa práve s touto skladbou pred rokmi predstavil na svojom absolventskom koncerte a teraz už s väčšími skúsenosťami sa k nemu vrátil. V jeho naštudovaní  Slovenský filharmonický zbor opäť podal jeden zo svojich kvalitných výkonov. Ak ešte v úvodnom Kyrie jeho zvuk  pôsobil trocha „sivo“, v nasledujúcej Glórii a potom aj v ďalších častiach znel farebne, kultivovane i majestátne. Výborné bolo aj spevácke kvarteto. Na prvom mieste by som spomenul Máriu Porubčinovú, ktorá nádherne a mäkko zvládala  spievanie aj vo vyššej polohe a len občas naznačila, že je už pravým mladodramatickým sopránom. Čo do štýlovosti výkonu jej konkuroval Tomáš Šelc, ktorý v uchopení basového partu nezaprel, že je žiakom Petra Mikuláša. Vie rozvinúť svoj spev v širokej dynamickej škále a je ideálnym koncertným spevákom. Skúsená mezzosopranistka Eva Garajová sa výraznejšie mohla prejaviť až v záverečnom Agnus Dei. Sem-tam by sme privítali väčšiu nosnosť tónu, v štýlovosti prejavu však nezostala v ničom dlžná. Relatívne menej muzicíroval Jozef Gráf, hoci nemožno povedať, že by tenoristova interpretácia bola jednostrunná. Jeho tenor zaujal peknou farbou najmä vo vyšších stredoch a nižších výškach.

Koncert v Slovenskej filharmónii, 2018,
M. Porubčinová, E. Garajová, J. Chabroň, J. Gráf, T. Šelc, M. Štrbák, J. Nagy-Juhász, T. Nemec,
Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Pri hodnotení sólistickej vokálnej zložky sa ukázalo, že ak do koncertných cyklov Slovenskej filharmónie zaradíme výlučne slovenských spevákov, nemusí to automaticky znamenať menšiu atraktivitu a kvalitu. Spoľahlivými partnermi vokalistov boli Tomáš NemecJana Nagy-Juhász pri klavíri a Marek Štrbák pri organe.

Autor: Vladimír Blaho

Slovenský filharmonický zbor a cappella
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
16. februára 2018

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – dirigent
Mária Porubčinová – soprán
Eva Garajová – alt
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas
Jana Nagy-Juhász, Tomáš Nemec – klavír
Marek Štrbák – organ
Gioachino Rossini: Petite messe solennelle

www.filharmonia.sk


Ak vás tento článok zaujal a chceli by ste byť informovaní o novinkách na webe Opera Slovakia, prihláste sa na odber pravidelného týždenného newslettera.

[wysija_form id=“1″]
Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár