Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

30. septembra 2015 Zuzana Nemcová Gulíková Sezóna 2015/2016

Vznešená pani slovenského a českého baletu Marilena Halászová oslávila jubileum

Blahoželania pred oponou v ŠD Košice, zľava Jozef Dolinský ml., Marilena Halászová, Andrej Suchanov, foto: Lacko Mlaka
Veľkosť písma
A
A
A
Košice – V piatok večer (25. 9. 2015) boli Košice svedkom nevšednej udalosti. Kolegovia, spolupracovníci, žiaci a priatelia z rôznych kútov Slovenska i Česka prišli zablahoželať choreografke a pedagogičke Marilene Halászovej k jej životnému jubileu. K takmer stovke gratulantov sa spontánne pridalo aj publikum, ktoré privítalo svoju pani Marilenu dlhým potleskom postojačky.

Marilena Halászová sa narodila v Rumunsku 21. septembra 1935. Po rokoch aktívnej tanečnej prípravy doma v Bukurešti, začala študovať choreografiu a pedagogiku na GITIS-e, prestížnej umeleckej škole v Moskve. S diplomom a čerstvou teoretickou prípravou prišla (spolu s manželom Karolom Tóthom) v roku 1961 na Slovensko. Ako choreografku a baletnú pedagogičku ju angažovalo Slovenské národné divadlo. V roku 1969 nastúpila spolu so svojim druhým manželom, neoddeliteľným umeleckým partnerom a spolupracovníkom Andrejom Halászom do Štátneho divadla v Košiciach na post choreografky a umeleckej šéfky baletného súboru. S Košicami sa rozlúčila po dvanástich rokoch, aby mohla učiť na Music and Ballet School v exotickom Bagdade. Po návrate do Európy na ňu čakala Praha a pedagogická výzva v podobe Pražského komorného baletu Pavla Šmoka, ktorú vystriedalo pozvanie Ondreja Šotha do Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem . Pohostinsky spolupracovala aj s Divadlom J. K. Tyla v Plzni, pre ktoré vytvorila začiatkom 90-tych rokov dve choreografie. Do Košíc a Baletu Štátneho divadla sa vrátila spolu s novým tisícročím. Ako choreografka, režisérka, dramaturgička a baletná majsterka (2000 – 2013). Tak ako bola v prvej polovici sedemdesiatych rokov iniciátorkou vzniku tanečného odboru na košickom (štátnom) Konzervatóriu, tak aj na začiatku nového tisícročia stála pri zrode a rozširovaní palety tanečných škôl. Dodnes je garantkou tanečného odboru Súkromného konzervatória Zádielska v Košiciach. A pre úplnosť jej pedagogického nasadenia, nemôžeme opomenúť dvadsať rokov (1961-1981) pôsobenia na HTF VŠMU v Bratislave (v rokoch 1965 -1969 aj vo funkcii vedúcej katedry tanečnej tvorby) a HAMU v Prahe, kde v roku 1992 obhájila docentúru v oblasti choreografie a metodiky klasického tanca.

Marilena Halászová, foto: osobný archív Marileny Halászovej
Marilena Halászová,
foto: osobný archív Marileny Halászovej

Standing ovation for Marilena

Slávnostné predstavenie Minkusovho baletu Bajadéra v choreografii a réžii medzinárodne uznávaného tanečníka Vladimíra Malakhova venovalo Štátne divadlo Košice oslávenkyni. Bolo súčasťou Tanečného večera pre pani Marilenu, nad ktorým prevzal záštitu primátor mesta Košice Richard Raši. Jeho zabezpečenie si vzalo na starosť občianske združenie VIVA-tanečná škola a Súkromné konzervatórium Zádielska. Pri tejto nevšednej príležitosti sa na javisku v historickej budove Štátneho divadla stretli dvaja riaditelia – Peter Himič, riaditeľ košického divadla poďakoval pani Halászovej za roky, ktoré aj s manželom venovali ako choreograficko-režijná a pedagogická dvojica košickému baletu a Jozef Dolinský ml., riaditeľ Baletu SND jej odovzdal pamätnú Plaketu SND. To, že pani Marilena stále patrí (k) baletu Štátneho divadla prezentoval svojou prítomnosťou na javisku aj súčasný umelecký šéf súboru Andrej Suchanov.

Pamätná plaketa Slovenského národného divadla
Pamätná plaketa Slovenského národného divadla

Stanislavskij na špičkách

Hoci je Marilena Halászová odchovankyňou klasických tanečných škôl, ktoré dominovali aj v jej choreografiách, nikdy sa neuzatvorila do akademickej čistoty. Počas rokov svojej aktívnej tvorby sledovala nové smery a témy tanečného myslenia. Práve spojenie klasických techník s modernými postupmi jej umožnilo realizovať diela z klasickej i novšej baletnej literatúry s novým myšlienkovým nábojom a špecifickou pohybovou rečou. Ak bola jej tvorba pre košický balet dôležitým mostom na ceste k modernému baletu, jej pedagogický prínos spočíva vo vedení tanečníkov k „mysleniu v tanci“ a dlhodobej snahe o prehĺbenie teoretického myslenia o tanci (vrátane dobudovania študijného odboru zameraného na teóriu tanca na Slovensku).

So srdcom na dlani

Po predstavení sa hostia presunuli do neďalekého hotela na neformálne posedenie, kde na jubilantku čakalo prekvapenie v podobe čerstvo vydanej publikácie Petra Maťa Marilena Halászová, Baletná majsterka a choreografka, v ktorej autor a zostavovateľ v jednej osobe priniesol obraz umeleckého vývoja a pedagogických aktivít oslávenkyne a pridal aj osobné vyznania a poďakovania jej žiakov a kolegov. Tie sa premietli aj do oficiálnych, polooficiálnych a osobných stretnutí, ktoré jej nedovolili počas večera ani na chvíľu spomaliť. Do neskorých nočných hodín rozdávala táto veľkorysá a stále inšpirujúca dáma nielen podpisy ale aj svoju životnú energiu a múdrosť. A nové úlohy. Lebo v oblasti tanca treba ešte tak veľa urobiť…

Uvádzanie do života publikácie o Marilene Halászovej, zľava Mgr. art. Peter Maťo, Doc. Astrid Štúrová, Ing. Juraj Sninský, Doc. Marilena Halászová, foto: Lacko Mlaka
Uvádzanie do života publikácie o Marilene Halászovej,
zľava Mgr. art. Peter Maťo, Doc. Astrid Štúrová,
Ing. Juraj Sninský, Doc. Marilena Halászová,
foto: Lacko Mlaka

Z vyznaní gratulantov:

Jozef Dolinský ml., riaditeľ Baletu Slovenského národného divadla:

,,Je pre mňa veľmi zložité oddeliť od seba, čo pani Marilena znamenala pre vývin nášho súboru a pre mňa osobne, pretože môj subjektívny vzťah k nej je v tejto chvíli prioritou. Z každého stretnutia, ktoré mám s pani Marilenou, čerpám veľmi veľa inšpirácie, veľmi veľa nápadov a energie. Fascinuje ma, že takýto významný profesionál vo svojom krásnom veku dokáže v súčasnosti svojimi názormi ovplyvňovať generácie mladých ľudí. Z profesijného hľadiska je to pre mňa vlastne to isté. V polovici minulého storočia pani Marilena svojou energiou, svojím entuziazmom a svojou profesijnou zdatnosťou ovplyvnila a poznamenala aj Balet Slovenského národného divadla.“

Andrej Suchanov, umelecký šéf Baletu Štátneho divadle Košice:

,,Pani Halászová prežila v  Košiciach väčšiu časť svojej kariéry ako pedagogička a baletná majsterka a naozaj tu zanechala kúsok seba. Veľmi si ju vážim a veľmi si vážim aj jej manžela Andreja Halásza. Spolu vychovali osobnosti, ktoré dnes pokračujú v ich stopách a rozvíjajú posolstvo tanečnej vzdelanosti, pretože Marilena Halászová má hlboké teoretické vedomosti, aké má dnes na Slovensku len málokto. Slovensko má mladú tanečnú kultúru a nemá takú tradíciu ako Taliansko alebo Francúzsko či Rusko a každý takýto človek, ktorý rozvíja tanečné myslenie, obetuje život svojmu dielu, je obrovským prínosom pre slovenskú tanečnú kultúru a je to veľmi vzácne. A myslím si, že takýchto ľudí by sme si mali veľmi ctiť.

Ja som ju zažil ako dramaturgičku aj ako baletnú pedagogičku, spolupracovali sme na baletoch Labutie jazero, Zle strážené dievča a Giselle. Pani Marilena s manželom sú neobyčajne zohratou a navzájom sa dopĺňajúcou dvojicou. Pán Halász je vynikajúci praktik a pani Marilena teoretik. Kým pán Halász vie poradiť tanečníkovi v praktickej a fyzickej rovine tanca a vychoval naozaj tanečníkov svetového mena akými sú napr. bratia Jiří a Otto Bubeníčkovci, pani Halászová je viac zameraná na teóriu. Dovolím si povedať, že dnes by sme aj v Rusku ťažko hľadali odborníkov s porovnateľným rozsahom historických a teoretických vedomostí, navyše schopných tieto vedomosti posunúť a sprostredkovať ich študentovi tak, aby ho posúvali ďalej. Ja osobne si budem týchto dvoch ľudí pamätať aj ako interpret aj ako umelecký šéf a som presvedčený, že zásadne ovplyvnili aj súbor košického baletu.“

Mgr. Art. Peter Maťo, (teatrológ, tanečný kritik, autor monografie o Marilene Halászovej)

,,Pani Marilena je pre mňa stelesnením ideálnej predstavy ako chápať tvorcu v tanečnom umení. Je to veľmi rozhľadená osoba, nie je to osoba, ktorá by vnímala tanec a baletné umenie ortodoxne, je to človek, ktorý je vzdelaný, systematický a je veľkorysý. Pre mňa znamená spojenie s Ondrom Šothom, vďaka ktorému som sa ako činoherný začiatočník dostal na baletnú sálu. Myslím si, že keby Šoth nestretol pani Halászovú ako pedagogičku, nikdy by som sa s dielom Marileny Halászovej nestretol a myslím si, že pani Marilena a predovšetkým jej pedagogické myslenie spôsobili to, že Ondro od začiatku svojej kariéry vnímal balet nielen ako formu tanečného umenia, ale snažil sa tanečné umenie dostať do divadelnej formy. Myslím si, že toto pani Halászová spôsobila.“

Tanečný večer pre pani Marilenu Halászovú v historickej budove Štátneho divadla Košice, zľava: Jozef Dolinský ml., Marilena Halászová, Andrej Suchanov, Peter Himič, foto: Lacko Mlaka
Tanečný večer pre pani Marilenu Halászovú
v historickej budove Štátneho divadla Košice,
zľava: Jozef Dolinský ml., Marilena Halászová, Andrej Suchanov, Peter Himič,
foto: Lacko Mlaka

prof. Dorota Gremlicová Ph.D., HAMU Praha (choreologička, pedagogička a tanečná kritička)

,,S paní Halászovou jsem se potkala coby se svým učitelem. Na rozdíl od svých spolužáků jsem nepřišla z konzervatoře a i když jsem měla jistou zkušenost s klasickým tancem, tak, samozřejmě, trochu jinou než oni. Na škole jsem se potkala s řadou zajímavých pedagogů klasického tance, ale musím říct, že paní Halászová byla ten, kdo mě naučil o klasickým tanci myslet a to je to, co já si na kontaktu s ní nejvíc cením. Ona si uvědomovala, že já jsem ten člověk, kterého zajímá způsob jak o tanci myslet a tak i v praxi mě vedla vlastně k tomu, abych myslela na to, co v tom pohybu dělám a to bylo hrozně zajímavý. Přinesla pro nás nový pohled na to, jak s tancem zacházet, jak o něm uvažovat, jak ho provozovat. Kromě toho s ní mám svůj osobní blízký vztah, byla moje kolegyně na katedře tance a mám ji prostě osobně ráda.“

MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., HAMU Praha (pedagogička, tanečná kritička)

,,Marilenka Halászová byla moje profesorka na vysoké škole. A já si strašně vždycky vážila jednak její práce a jednak práce jejího manžela Andreja Halásze, protože oni byli oba nesmírně dobří pedagogové. A osobně si asi nejvíc vážím rad, které mi kdy dala. Nebylo to úplně s teorií spojený, ale dala mi spoustu dobrých rad do života. A měli jsme ji vždycky hrozně moc rádi. A taky samozřejmě vím, kolik práce tady v Košicích nechala a samozřejmě bychom přijeli kamkoli, abychom jsme se mohli podílet na téhle její velké chvíli.“

Marilena Halászová s podpisom
Marilena Halászová s podpisom

Doc. Dagmar Hubová, HTF VŠMU Bratislava (tanečná pedagogička a ktritička)

,,Obdivovali sme Ťa, milovali a každé tvoje slovo bolo pre nás písmom svätým. Keď som Ti prostredníctvom Tanečných listov gratulovala k Tvojej šesťdesiatke, použila som štyri slová – rešpekt, obdiv, úcta a láska… a k tým štyrom slovám, ktoré o mojom vzťahu k Tebe platia stále, by som pridala ešte pracovitosť, obetavosť a odvahu, s akou prijímaš ďalšie nové výzvy a ciele. Milá Marilenka, dovoľ mi v mene Tvojich prvých absolventov, ku ktorým som mala šťastie patriť aj ja, v mene všetkých, ktorí Ťa obdivujú, milujú a ctia dodnes, Ti k tvojmu súčasnému neuveriteľnému jubileu popriať, aby Ťa zdravie, Tvoj osobný šarm, obdivuhodný pracovný zápal a tvrdohlavosť, s akou vieš doviesť veci do úspešného konca, nikdy neopustili.“

Zdroj: Ďakujeme, pani Marilena! In: Peter Maťo: Marilena Halászová, Baletná majsterka a choreografka. VIVA-tanečná škola, o.z. Košice 2015 (krátené)

Vlastimil Harapes (tanečník, herec, choreograf, režisér a baletný pedagóg)

,,Marilena Halászová byla první, která mě pozvala k hostování do Košic v Labutím jezeru. Samozřejmě jsem zažil i skoušky s Marilenou Halászovou. A byla opravdu velmi laskavá k lidem, neslyšel jsem ji zakřičet, nebo aby byla hrubá, nebo na někoho nepříjemná. Potom jsem ještě několikrát přijel a vždycky to tady bylo báječný. A byl to jeden z mých největších úspěchů, jaký já jsem zažil. A za to může Marilena Halászová, která si dala taky tu námahu a pozvala mě osobně na tenhle krásný večer. A do Košic já vždycky přijedu rád.“

Pripravila: Zuzana Nemcová Gulíková

Zdieľať:

O autorovi

Zuzana Nemcová Gulíková
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

P. I. Čajkovskij: Panna orleánská
Deutsche Oper am Rhein
záznam predstavenia z augusta 2023
dirigent: V. Alekseenok, réžia: E. Stöppler
hrajú: M. Kataeva, S. Luttinen, A. Nesterenko, S. Khomov, L. Fatyol T. Grümbel, E. Abdulla, R. Šveda, B. Pop...
viac info TU...