Z jediného koncertu festivalu Ars Nova v Košiciach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Štátna filharmónia Košice v spolupráci s Art & Tech Days, medzinárodným festivalom mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry, zrealizovala svoj posledný koncert naživo pred uzavretím všetkých komunitných podujatí kvôli pandémii koronavírusu. Jediný koncert v rámci tohtoročného festivalu súčasného umenia Ars Nova zaznel pod taktovkou Mariána Lejavu.

Tohtoročný, obsahovo jedinečný festival Ars Nova (recenzované koncert navyše osobitý aj svojou podobou a formou), za ktorým figuruje už päť úspešných rokov v prezentácii hudby 20. a 21. storočia, ostal v porovnaní s pôvodnou dramaturgiou, žiaľ, len torzom. Koncert Štátnej Filharmónie Košice dňa 24. novembra 2021 sa konal v netradičnom priestore Kunsthalle, čo bolo mimoriadne úspešné riešenie pre dve umenia prezentované súčasne v rovine vzájomne sa prelínajúcej do horizontu vizuálneho a sluchového vnemu.

Festival Ars Nova, 2021, Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava, Kunsthalle Košice, foto: Miriama Fenciková

Kunsthalle svojím priestorovým riešením (bývalá krytá plaváreň), ale aj akustickými dispozíciami poskytla takmer ideálnu atmosféru tomuto netradičnému spôsobu prezentácie audiovizuálneho umenia. Koncert košických filharmonikov bol súčasťou festivalu ART & TECH DAYS, teda festivalu, ktorý je reakciou na udelenie titulu Kreatívne mesto mediálneho umenia, ktorý Košice získali od medzinárodnej organizácie UNESCO v r. 2017.

Hráčom orchestra Štátnej filharmónie Košice, absolútne ponoreným do hudobnej sonoristiky a jej reflexie v podobe sústredenej a v konečnom výsledku výbornej interpretácie všetkých 5 až 15 minútových skladieb, patrí náš srdečný potlesk. O mimoriadnu interpretačnú a umeleckú úroveň sa pri hudobnom uchopení náročných notových zápisov pričinil dirigent Marián Lejava.

V príťažlivej, kompozične výborne pripravenej kombinácii tónov sme sledujúc ich zvukový efekt počuli svetovú premiéru jeho vlastnej skladby Birds and Fishes (Tableau No. 1) pre orchester op. 30, č. 1. Dielo je prvou časťou autorom zamýšľaného rozsiahlejšieho projektu Obrazy pre orchester. Tento súčasný slovenský skladateľ už svojou zaujímavou a inšpiratívnou hudobnou tvorbou úspešne prenikol na koncertné pódiá a festivaly súčasnej hudby u nás i do zahraničia. Milovníci opery v Košiciach si Lejavu pamätajú ako autora a dirigenta hudobne invenčnej opery Bohom milovaný (Gottgefällig) a jej inscenácie v opere ŠD z r. 2016. Je to skladateľovo prvé hudobnodramatické dielo.

Festival Ars Nova, 2021, Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava, Kunsthalle Košice, foto: Miriama Fenciková

Pod výborným, zrozumiteľným dirigentským gestom Mariána Lejavu odzneli i diela skladateľov, ktoré by sme na bežných koncertoch hľadali celkom zbytočne a márne. Od rakúskeho skladateľa Arnolda Schönberga, ktorý svojou dvanásťtónovou technikou prevrátil tonálnu hudbu na ruby, odznela skladba FarbenPiatich orchestrálnych skladieb op.16 (z roku 1909), od maďarského skladateľa európskeho formátu Györgya Ligetiho sme si vypočuli skladbu Melodien (1971) a skladateľovi Pascalovi Manoliosovi odznela svetová premiéra skladby Banshee. Slovenskou premiérou (svetová sa konala r. 2017) bola skladba mladej islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdóttir Metacosmos.

Do tohto umeleckého priestoru vstúpil ešte ďalší umelec, ktorý sa venuje umeniu nových médií, Boris Vitázek. Predstavil sa vlastným projektom audiovizuálneho umenia s nosnou témou obrazovej vizualizácie rozličných pohybov a kombinácií ľudských rúk a ich skĺbením so zvukovou abstrakciou.

Festival Ars Nova, 2021, Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava, Kunsthalle Košice, foto: Dávid Hanko
Festival Ars Nova, 2021, Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava, Kunsthalle Košice, foto: Miriama Fenciková

Spôsob kombinácie zvuku (hudby) interpretovaného naživo a nových technológií, umožňujúcich pohyblivú vizualizáciu obrazov na rozmermi veľkolepom plátne, bol posolstvom možností technológií, aplikovaných na báze umeleckého prepojenia a koexistencie napríklad s naživo interpretovanými súčasnými hudobnými dielami.

Tento rozhodne zaujímavý projekt a najmä hudba, ktorá na koncerte odznela v skvelej interpretácii orchestra a jeho dirigenta, obsahoval okrem umeleckých podnetov aj celkom vážny emotívny rozmer.

Festival Ars Nova, 2021, Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava, Kunsthalle Košice, foto: Miriama Fenciková

Festival súčasnej hudby Ars nova sa mohol v Košiciach prezentovať len týmto jediným koncertom naživo. Ostatné tri z pôvodne plánovaných štyroch (od 24. 11 – 3. 12. 2021) sa kvôli epidemiologickým opatreniam zrušili.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertu 24. 11. 2021

Art & Tech Days x Štátna filharmónia Košice
Kunsthalle / Hala umenia Košice
24. novembra 2021

Štátna filharmónia Košice
Marián Lejava, dirigent,
Boris Vitázek, projekcia

A. Schönberg: „Farben“ from 5 orchestral pieces, op. 16
G. Ligeti: Melodien
Ch. Ives: The Unanswered Question
M. Lejava: Birds and Fishes (svetová premiéra)
P. Manolios: Banshee (svetová premiéra)
A. Thorvaldsdottir: Metacosmos (slovenská premiéra)

Koncert bol súčasťou festivalu súčasného umenia Ars Nova a festivalu Art & Tech Days, v spolupráci s Creative Industry Košice.

www.sfk.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár