Z marcovej koncertnej Žiliny

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Z marcovej programovej ponuky žilinského Domu umenia som si vybrala dva koncerty. Na prvom z nich sa so Štátnym komorným orchestrom predstavilo medzinárodné husľové duo Lars Magnus Steinum a Miroslav Potfaj pod taktovkou Leoša Svárovského a na ďalšom Jordana Palovičová, Ivan Palovič a Ajna Marosz s dirigentom Martinom Leginusom. Na druhom z nich zazneli aj dve svetové premiéry súčasných slovenských skladateľov.

Príťažlivý program aj interpretačnú zostavu ohlasovala dramaturgia koncertu 17. marca 2022. Pod vedenímgarančnej značky“ čestného šéfdirigenta ŠKO Leoša Svárovského na žilinskom pódiu debutovali dvaja sólisti – huslisti: Slovák, roky pôsobiaci v Nórsku Miroslav Potfaj spolu s mladým nórskym kolegom Larsom Magnusom Steinumom. Predohru v dramaturgickej osnove „suplovalo“ Päť kusov pre dvoje huslí a orchester od Dmitrija Šostakoviča, zvláštny to celok, akási asambláž radiaca vedľa seba autorove skladbičky z jeho rozličných útvarov, najmä z rodu scénických celkov.

Lars Magnus Steinum, Miroslav Potfaj, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA

Pôvodcom myšlienky tohto pitoreskného „novotvaru“ bol udajne skladateľov kolega L. Atovmian. Definitívnu verziu pre dvoje huslí s orchestrom skompletizovala ukrajinská skladateľka L. Sierova. V bohatom zozname Šostakovičových opusov sa stretávame s rozlične orientovanými, rôzne ustrojenými kompozíciami. Popri hlbokých (až fatálnych) dramatických freskách nájdeme aj množstvo odľahčených až manéžovo“ sfarbených miniatúr. V nich je však rovnako obsiahnuté majstrovstvo a najmä esprit ducha autora… Päťčasťový sled striedal a konfrontoval scénky, nálady, priam čítankovo formulované epizódky. Ničím nerušená farbistá „pohodička“ zjavne konvenovala aj interpretom…

Asi viac sme očakávali od nasledujúceho známeho Dvojkoncertu d mol BWV 1043 J. S. Bacha. Netreba bazírovať za každú cenu na štýlovej, či „poučenej“ interpretácii, rovnako obsažná a jedinečné dokáže byť aj „aktualizovaná“ optika baroka. Verzia, ktorú nám ponúkli hostia však niesla znaky prílišnej „univerzálnosti“ a ani pri snahe korektného tlmočenia partov nestačila na vytvorenie adekvátnej podoby bachovského skvostu…

Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA
Peter Guľas, Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA

Druhá časť koncertu zmenila kurz aj dej diania na pódiu. Dirigent už pri vstupe dával jasne najavo, že prichádza s jednou zo svojich „srdcoviek“.  To, že k nim patrí Symfónia č. 94 G dur Josepha Haydna v nasledujúcich minútach dokazoval s veľkým plezírom. Jasná koncepcia je bázou, východiskom pre ďalšie muzikantské labužníctva, znovuobjavovanie zdanlivo známych väzieb, súvislostí, štrukturálnych špecialít. Dirigent tvorivou invenciou nešetril a ohňostrojom radosti – ako zvyčajne – „nakazil“ celý orchester. V interpretačnom komplexe nemožno obísť ani vklad čembalistu Petra Guľasa (Bach aj Haydn), ktorého účasť pri tvorbe bola viac než aditívna…

Dve svetové premiéry kompozícii súčasných slovenských skladateľov, k tomu traja sólisti, dirigent a disponovaný orchester, to je sumár ďalšieho marcového koncertu 24. 3. 2022. Pre domáce publikum bola prvým lákadlom sólistka, mladučká, no aj vďaka víťazstvu na súťaži klasickej hudby pre mladé talenty Virtuosi V4+, už mediálne známa a dostatočne etablovaná hráčka na zobcovej flaute (navyše Žilinčanka!), Ajna Marosz. Pre nastávajúcu umeleckú púť si zvolila u nás nie celkom tradičný nástroj, no na svoje ambície a talent už neraz dokázala upozorniť.

Ajna Marosz, Martin Leginus, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA

Okrem pódiových vystúpení a populárnych interpretačných súťaží stihla inšpirovať aj autorsky. Jedným z takýchto „výstupných“ dôkazov bolo aj nanajvýš pozitívne prekvapenie, premiéra Concertina piccolo pre zobcovú flautu a orchester od Mareka Pastírika. Skladba dôvtipne operuje s elementmi a štruktúrami, ktoré bez úmyslu „cielenej“ simplifikácie smerujú do nekomplikovaných, pritom jasne a koncentrovane artikulovaných jednotiek, tvoriac sviežu, „pochopiteľnú“ hudbu, empaticky oslovujúcu i rezonujúcu s myslením a estetikou mladého interpreta.

Pastírikova imaginácia je opojná, „neopozeraná“, jeho dikcia reflektuje zmysel pre apartné kombinácie a farebné inštrumentálne súvislosti v svetielkujúcej, lahodiacej textúre (zobcová flauta s klarinetom, sónika čelesty, čarovanie s „prítmím“ kontrabasov, korenisté dávky bicích…). Sólistka pôsobí sebaistotou, ktorú zjavne opiera o pevnú muzikalitu, no i disciplínu aj vyspelé hudobné myslenie. A to je súbor pozitív, ktoré si zaslúžia všeobecnú pozornosť, podporu a priazeň.

Ivan Palovič, Jordana Palovičová, Martin Leginus, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA
Ivan Palovič, Ľuboš Bernáth, Jordana Palovičová, Martin Leginus, Štátny komorný orchester Žilina, 2022, foto: Roderik Kučavík / ŠKO ZA

Vzájomný dialóg interpret – autor motivoval aj vznik druhej premiéry večera. Concertino tentokrát podmienené adjektívom elegico skomponoval Ľuboš Bernáth pre súrodencov Ivana (viola) a Jordanku (klavír) Palovičových. A znova možno vyjadriť obdiv aj uznanie… Bernáthov hudobný orbit je predchnutý duchovnom, jeho inšpirácie vyvierajú z pevnej bázy klasických podnetov. Formový trojčasťový rozvrh dôvtipne selektuje a diferencuje roviny a plochy (Elegia rapsodica – …patetica – …finalica e contrapunctica), prepája a graduje do šírky velebnej katarzie. Elégia ako paradigma, ako krédo, ako výraz človečenskej identity…

Naštudovanie diela nemohlo v rezultáte vyznieť inak. Zdobila ho prepojenosť a synchrón jednak sólujúcich súrodencov a ich duchovná spätosť so svetom autora. Martina Leginusa zo Slovenského národného divadla evidujeme ako dirigenta pohotového, akurátneho, v ostatných žilinských „exkurzoch“ však prekvapujúco otriasol mýtom pripisovaných mu „deskriptívnych“ charakteristík. Dirigent v Prvej symfónii c mol op. 11 F. Mendelsohna-Bartholdyho uplatnil svoju danosť ťažiť z tušených a nie ľahko lúštiteľných kompozičných nánosov. Jeho exkurz a vklad do tušených svetiel mendelssohnovskej romantickej klasiky bol bravúrny, sršal interpretačnými nápadmi, slovom, potešil!

utor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertov 17. a 24. 3. 2022

Fotografie: Roderik Kučavík

Medzinárodné husľové duo
Dom umenia Fatra, 17. marca 2022

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Lars Magnus Steinum, husle (Nórsko)
Miroslav Potfaj, husle

Dmitrij Šostakovič (arr. Lena Sierova): Päť kusov pre dvoje huslí a orchester
Johann Sebastian Bach: Koncert d mol BWV 1043 pre 2 huslí, sláčiky a basso continuo
Joseph Haydn: Symfónia č. 94 G dur „S úderom kotlov“

Dve svetové premiéry ŠKO
Dom umenia Fatra, 24. marca 2022

ŠKO Žilina
Martin Leginus, dirigent
Jordana Palovičová, klavír
Ivan Palovič, viola
Ajna Marosz, zobcová flauta

Marek Pastírik: Concertino piccolo pre zobcovú flautu a orchester (svetová premiéra)
Ľuboš Bernáth: Concertino elegico pre klavír, violu a orchester (svetová premiéra)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 1 op. 11 c mol

www.skozilina.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár