Za Jurajom Hatríkom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V piatok 21. mája 2021 zomrel vo veku 80 rokov Juraj Hatrík, slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik. Patril ku generácii, ktorá vstupovala do aktívneho hudobného života v 60. rokoch 20. storočia.

Juraj Hatrík (1. 5. 1941 – 21. 5. 2021) ešte ako mladý absolvent kompozície na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa spriatelil s generáciou umelcov o niekoľko rokov starších od neho – z hudobníkov k nim patrili Ilja Zeljenka, Roman Berger, Ivan Parík, Dušan Martinček a ďalší, ktorí tvorili priateľskú komunitu aj s výtvarníkmi, filmármi či divadelníkmi. Medzi jeho priateľov sa radili napríklad Marián Mudroch, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš či Dušan Hanák…

Juraj Hatrík (1941 – 2021), foto: Eva Čunderlíková

Hatríkova prirodzená zvedavosť, priam dychtivosť po poznaní ho viedla k štúdiu a analýze širokého spektra hudobných diel autorov všetkých storočí, vstrebával veľké literárne diela svetových majstrov, zaujímali ho problémy filozofie či psychológie. Táto všestrannosť záujmov sa úplne prirodzene pretavila do skladateľskej tvorby: nielen mimohudobné inšpirácie a paralely, ktoré sú zjavné takmer vo všetkých dielach (skomponoval ich viac ako stovku), ale aj v samotnom narábaní s hudobnou štruktúrou.

Kompozičné majstrovstvo sa – po niekoľkých rokoch hľadania, štúdia veľkých majstrov i vlastnom experimentovaní – ustálilo v jedinečnej hudobnej reči, ktorá v sebe spája minulosť i súčasnosť (melodičnosť, rozšírená tonalita a modalita, ale i práca so sériami či aleatorika).

V čase, keď bol na začiatku 70. rokov „odídený“ z domovskej katedry teórie hudby HTF VŠMU (po skončení štúdia a počiatočnom rozbehu sľubnej pedagogickej kariéry krátkodobým pôsobením na Konzervatóriu v Košiciach a následnej ašpirantúre na VŠMU) ho zamestnali ako odborného pracovníka v Slovenskom hudobnom fonde.

Premiéra skladby Juraja Hatríka Tri akvarely, SKO 2006, foto: Eva Čunderlíková

Učiť nesmel, ale začal sa venovať rozvíjaniu vnímania, cítenia a aktívnej percepcii hudby medzi deťmi a mládežou v neformálnej sfére. Mal možnosť robiť besedy s umelcami, rozhlasové relácie a postupne sa mu otvorila cesta k výchovným koncertom pre školy. Tie úspešne transformoval do podoby hudobno-výchovného divadla. Práve tu sa mohol naplno prejaviť jeho zmysel pre integráciu – nielen integráciu umení, ale aj prepojenie hudby s inými oblasťami života.

Po návrate na HTF VŠMU v roku 1990 sa – popri esenciálnej hudobnej analýze – mohol problematike hudobno-dramatických projektov pre deti venovať intenzívnejšie. Pre budúcich pedagógov zaviedol predmet „hudobná dielňa – modely a prax pedagogickej komunikácie o hudbe“, zameraný na rozvoj tvorivosti a položil základ špecifickej metódy integratívnej hudobnej pedagogiky.

Juraj Hatrík počas workshopu s deťmi v Ružomberku, 2009, foto: Eva Čunderlíková

Bol zakladateľom a predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska, na pôde ktorej založil a rozvinul tradíciu pravidelných seminárov integratívnej hudobnej pedagogiky pre učiteľov. Z dnešného pohľadu je zreteľné, že kým v oblasti kompozície dokázal skĺbiť rôzne techniky minulosti i súčasnosti do homogénneho celku, v oblasti pedagogiky bol vizionár a položil základy tvorivého vyučovania v oblasti hudby na Slovensku.

Zanechal celý rad autorských hudobno-dramatických projektov (scenáre + partitúry s možnosťou tvorivého dopracovania v priebehu pedagogického procesu) a tiež námetov na hudobné dielne. V našom poslednom rozhovore pred mesiacom mi povedal: „Ja neučím hudobnú pedagogiku, ja učím pedagogiku hudby. A to je rozdiel.“

Autor: Eva Čunderlíková

Výber z diela:

Symfonické a koncertantné:

2 symfónie, koncertantná fantázia pre klavír a orchester „Ecce quod Natura“, symfonická poéma „Litánie okamihu“, Ikaros – koncertantná poéma pre husle a orchester

Hudobno-dramatické pre dospelých:

Šťastný princ, komorná opera na motívy rozprávky O. Wildea

Adamove deti, hudobná tragifraška pre 8 spevákov, klavír a komorný orchester na texty slovenských ľudových prísloví, úsloví a porekadiel

Vokálne:

Zlatý tucet pesničiek pre detské hlasy a klavír, Ajhľa, príroda! (cykly detských zborových obrazov so sprievodom klavíra Vysoký otec – široká maťNie som človek, predsa žijem), Tri venovania, Ad matrem a i.

Komorné:

Sentencie, Nonetto di studi facili4 Monológy pre akordeón, Fogli d´album – impastamenti sottili (Lístky do pamätníka – drobné splynutia) pre cimbal, ľahkoovládateľné nástroje a hlasy, Sonatína pre husle a violončelo, Malý a veľký – ruka v ruke pre malú a veľkú violu, skladby pre rôzne komorné zoskupenia (duá, triá, kvartetá) a i.

Pre klavír:

Toccata, Malá suita, Bolo-nebolo, Stopy, Smutno spieva vtáčik (pre klavír ľavú ruku), Melancholická suita, Krajinou Šťastného princa I (pre klavír sólo) a II (pre klavír štvorručne), Rozprávky pre Barborku, Spievaj, klavír!, Klíčenie semienok, Graffiti in misura di Carl Czerny pre 3 hráčov na klavíri, Poď do môjho náručia pre 2 – 3 hráčov na klavíri a i.

Hudobno-dramatické projekty pre deti a mládež:

Rozhlasové cykly Medzi Trpaslúšikmi (alegória 7 Trpaslúšikov ako 7 tónov diatoniky) a Záhadné pesničky, celý rad výchovných koncertov pre školy formou hudobno-scénických kompozícií, hudobno-dramatické projekty pre realizáciu v školských podmienkach s deťmi (Statočný cínový vojačik – hra s 12 tónmi chromatiky, Bájky o Levovi, Balady o dreve, Legenda o Breze a i.)


Bližšie informácie o osobnosti a diele autora nájdete v knihách:

Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka (zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková, H plus 2003)
Eva Čunderlíková: Klíčenie semienok – tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty (H plus 2013)
Tatiana Pirníková: Sny – projekty – dozrievanie, hudobný workshop ako priestor pre integráciu (Súzvuk Prešov 2005)
Juraj Hatrík: Cesty za hudbou a k hudbe (štúdie – úvahy – analýzy) (H plus 2016)
Juraj Hatrík: Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba? (H plus 2018)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikológička, publicistika, hudobná manažérka, pedagogička

Zanechajte komentár