Záverečný koncert 52. sezóny Štátnej filharmónie Košice a rozlúčkový koncert šéfdirigenta Zbyňka Müllera

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Smetanovým dielom Má vlast, ktoré naposledy odznelo v metropole východu pred 11 rokmi, ukončila Štátna filharmónia Košice 52. sezónu. Koncert 24. júna 2021 bol zároveň rozlúčkovým pre šéfdirigenta Zbyňka Müllera, ktorý sa po trinástich rokoch lúči so svojou funkciou, ale naďalej bude s košickými filharmonikmi spolupracovať ako hlavný hosťujúci dirigent.

Záverečný koncert 52. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie v Košiciach sa svojím významom, charakterom a umeleckou úrovňou zapísal do historicky dôležitých análov v dejinách tejto inštitúcie. Uzatváral ročné pôsobenie symfonického orchestra za podmienok doposiaľ nebývalých, spôsobených pandémiou koronavírusu a jej dôsledkov. V tomto období bolo treba operatívne meniť programovú štruktúru, systém dramaturgických premien a spôsoby kontaktu s poslucháčmi – ale aj využitie priestoru pre nahrávanie, štúdium a zdokonaľovanie hráčskej erudície tak jednotlivcov ako nástrojových skupín. Komorné koncerty vo zvýšenom počte umožnili osobné prezentácie hráčov filharmónie, naštudovanie málo známej literatúry a aj znásobenie hráčskej virtuozity. Mnohé z koncertov boli streamované, vyhľadávali kontakt s publikom a udržiavali umeleckú úroveň telesa na zodpovedajúcej úrovni.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Jaroslav Ľaš

Ako uviedla vo svojom úvodnom príhovore záverečného koncertu riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová, trvalo až do mája tohto roka, kedy mohli pristúpiť k systematickejším programovým zámerom. Došlo aj k dohode o výmene šéfdirigenta Zbyňka Müllera z Prahy, ktorý v tejto funkcii pôsobí už 13. rok a vymenovaniu jeho nástupcu Róberta Jindru (ČR).

Prečítajte si tiež:
Novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice bude od nasledujúcej sezóny Robert Jindra

Bol to teda rozlúčkový koncert, večer, na ktorom sa lúčil šéfdirigent so „svojím“ orchestrom a hlavne so „svojím“ publikom, obdivovateľmi a svedkami jeho umeleckého vývoja, hodnôt, ktoré tu za viac ako desaťročie tvorivej práce slovenskej hudobnej kultúre zanechal. Ale nielen v priestoroch košického Domu umenia s jeho obľúbenými generálkami a sprievodným slovom, ale najmä pri obhájení dobrého mena a pri reprezentácii na zahraničných pódiách. A v poslednom období aj pri nahrávaní a dokumentovaní diel slovenských skladateľov, naposledy CD albumu z diela Jána Cikkera „O živote“.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Jaroslav Ľaš

Nemožno si tiež nespomenúť na silu osobnosti dirigenta Müllera, zvlášť pri pôsobení na dramaturgiu a výber mimoriadnych programových oživení, jeho široký rozhľad vo svetovej a domácej literatúre, snahu predstaviť diela majstrov minulých storočí, zoznamovať košickú hudbymilovnú verejnosť s dielami veľkých majstrov. V spomienkach mnohých poslucháčov zostanú natrvalo zakódované rozvážne naštudovania monumentálnych diel Suchoňa, Beethovena, Dvořáka, Podprockého, Poulenca, Schuberta, Janáčka, Mahlera, Brittena, Holsta, Ravela, Martinů a mnohých ďalších velikánov hudby. Dokázal zvyšovať kvality symfonického orchestra, omladiť jeho tvár a zdokonaliť jeho umelecký profil, a čo je hádam najdôležitejšie, darilo sa mu rozvíjať tvorivú atmosféru v celej inštitúcii.

Prečítajte si tiež:
Zbyněk Müller: Na košický orchester som sa mohol vždy spoľahnúť

Na programe jeho záverečného koncertu zaznel cyklus symfonických básní Bedřicha Smetanu „Má vlast“, všetkých jeho šesť častí. Dielo, ktoré si zvolil z viacerých dôvodov. V hudobnom odkaze skladateľa našiel vyjadrené svoje vlastné pocity, nálady a vieru. Náročné party kompozície študoval spolu s každou nástrojovou skupinou, nechal zaznieť každý jeden tón tak, aby poslucháč rozumel odkazu, myšlienkam a láskavým či drsným notám. Jednotlivé časti možno ešte aj dnes patria k všeobecne známym témam, postoj Müllera k samotnému dielu treba chápať ako obdiv a postoj k hlbokým myšlienkam tvorcu.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Jaroslav Ľaš

Ako sa ukázalo, k dispozícii mal symfonické teleso, schopné po všetkých stránkach spĺňať symfonický obraz, dynamiku a energiu, ktorá vyplynula z jednotlivých tém. Krásna a nezabudnuteľná bola téma Vyšehradu, „vlnky“ Vltavy, dramatická Šárka, rozkošné tóny Z českých luhů a hájů a dve posledné časti Tábor Blaník. Husitský chorál Kdož jste boží bojovníci použil Smetana v dokonalej podobe, poslucháčom sa vryl hlboko do pamäte. Náročné, ale pôsobivé boli všetky vstupy hoboja, klarinetu, violončiel, lesných rohov, sláčikov, vznešené boli dirigentove prechody z dynamických vrcholov do piána celej skupiny drevených a plechových nástrojov, harfy, skrátka každej notovej osnovy Smetanovej partitúry. Dirigent Müller odovzdal svoj výtvor, svoje vlastné pocity prítomným poslucháčom v súlade s odkazom Bedřicha Smetanu o vlasteneckej hrdosti a úcte k minulosti českého národa.

Dlhotrvajúci skandovaný potlesk nadšeného publika vyjadril poďakovanie a dôstojnú rozlúčku s majestátnym výkonom účinkujúcich.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 24. 6. 2021

Záverečný koncert 52. sezóny Štátnej filharmónie Košice
24. júna 2021

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent

Bedřich Smetana (1824 – 1884): Má vlast – cyklus symfonických básní

www.sfk.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár