Zázrak, čo sľubuje nádej…

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Charizmatický priestor Berlinky sa postupne napĺňa. Typická kaviarenská atmosféra, tonetky, vo vzduchu vonia leto, dámy sa ovievajú vejármi, alebo improvizačne nápojovým lístkom. Barmanky roznášajú nápoje – niekto si dá víno, iný bezalkoholické mojito. Príjemný pohodový podvečer, v malom napätí ktorého tušiť, že sa predsa len niečo deje a dokonca v pondelok. Pomedzi ľudí sa začínajú hýbať ,,náhodní” tanečníci. Najskôr nenápadne s minimalistickým gestom, postupne razantne tanečne zapojac dotykom, pohľadom, verbálnym prejavom aj posedávajúcich hostí. Do niekoho akože mimovoľne drgnú, iného chytia za ruku, za rameno, pozrú hlboko do očí, vyzvú do tanca až kým nerozhýbu celú sálu do masy spontánne tancujúcich divákov. Takto príznačne a netradične zároveň bol uvedený tancom krst knihy, ktorá pojednáva o balete a tanci.

Základom každého štúdia je prirodzene dostupná literatúra, z ktorej môžu študenti, ale aj všetci, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú, čerpať. Sú oblasti a odbory, kde stále nie je dostupných materiálov dosť  a preto každý odborný titul, ktorý vyjde, alebo je preložený do slovenského jazyka, je vítanou vzácnosťou, často pokladom pre vzdelaniachtivých adeptov. Takýmto skvostom je aj publikácia Balet a moderný tanec, preklad knihy americkej autorky Susan Au, ktorú 12. júna 2017 pokrstilo v kaviarni Berlinka na Nám. Ľudovíta Štúra v Bratislave vydavateľstvo Verbunk. Knihu uviedli do života prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. a Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD poeticky lupeňmi ruží, ale pred mikrofón sa s relevantnou informáciou postavili aj lektori Lucia Holinová, Marta Poláková a Kristián Kohút, ktorý vydanie publikácie v slovenskom preklade nazval ,,zázrakom aj nádejou.”

Obálka knihy Balet a moderny tanec

Na krste publikácie sme sa dozvedeli, že ,,kniha Balet a moderný tanec s mimoriadnym rozsahom je komplexným sprievodcom pre každého, kto sa potrebuje zorientovať v tanečnej histórii a získať prehľad v tomto umeleckom žánri od klasického baletu cez barokové predstavenia až po avantgardné, etnické tance a súčasné pohybové umenie. Susan Au prehľadne a zároveň živo opisuje veľké osobnosti tanca a významné predstavenia histórie až po súčasnosť. Bohatý výber ilustrácií a fotografií skvele dotvára obraz, prenášajúc zážitky od palácov Mediciovcov až do súčasných manhattanských mrakodrapov, od tancov Ľudovíta XIV. až po experimentálne choreografie Piny Bausch. Kniha s rozsahom 232 strán je bohato ilustrovaná farebnými dobovými ilustráciami a fotografiami osobností svetovej tanečnej scény a najznámejších predstavení z tanečných dejín.”

Prezentácia knihy Balet a moderný tanec,
foto: Vlado Holina

Autorka knihy Susan Au katalogizovala filmy, videopásky a umelecké diela pre Oddelenie tanca Newyorskej verejnej knižnice (New York Public Library). Bola výskumníčkou pre Choreography by George Balanchine: A Catalogue of Works a je spolupracovníčkou Medzinárodnej encyklopédie tanca (International Encyclopedia of Dance) a encyklopédie hudby a hudobníkov New Grove Dictionary of Music in the United States. Z anglického originálu The Ballet and Modern Dance preložili publikáciu Katarína Bukovenová, Eva Budjačová, Miriam Ghaniová, Nataša Holinová, Katarína Šomodiová a Barbora Tancerová, pričom redakciu textu obsiahla Nataša Holinová. Odbornými  lektormi sú Mgr. art. Lucia Holinová, Mgr. art. Kristián Kohút, doc. Marta Poláková a napokon sadzbu a grafickú úpravu zabezpečil Vladimír Holina. Obsahom publikácie sú kompletné dejiny tanca vydané prvýkrát v slovenčine. Vydanie knihy a program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prezentácia knihy Balet a moderný tanec,
foto: Vlado Holina

V kúzelnom priestore kaviarne Berlinka sa v rámci krstu knihy aj, prirodzene, ako je z prológu evidentné, tematicky tancovalo. Jeho súčasťou bolo predstavenie Pocitové rozUmenie v choreografii Marty Polákovej, Yuriho Koreca a Petra Šavela.

Predstavenie Pocitové rozUmenie v netradičnom priestore kaviarne malo priniesť divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústredil na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca, ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom. Takto charakterizovali choreografiu jej tvorcovia, ktorá odznela v réžii Tomáša Procházku na základe konceptu Marty Polákovej na live hudbu Martina Poláka a Tibora Felediho. V kostýmoch Martiny Golianovej  účinkovali Simona Tonková, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita.

Prezentácia knihy Balet a moderný tanec,
foto: Vlado Holina

Prezentácia knihy Balet a moderný tanec,
foto: Vlado Holina

Zdanlivo mimovoľné, improvizačné tancovanie so zapojením divákov symbolicky naznačilo, aký je pohyb dôležitý a prirodzený zároveň, ako poskytuje tanec slobodu a prináša radosť do života, či už sa hýbeme profesionálne, alebo sme len pozorovatelia pohybovej krásy, či náhodní „hýbači“, ktorí tancom definujú svoje emócie. Balet ale nie je len náhodný pohyb. Má svoje špecifiká, žánre, techniku, pravidlá, v neposlednom rade svoje dejiny. Predpokladá dôsledné a náročné štúdium, nech je akokoľvek postavený na fantázii, kreativite, talente a pocite.

Aby sme sa na balet a tanec vedeli fundovanejšie pozerať a lepšie ho pochopiť, treba o ňom aj čítať. Vrátiť sa v historickom pohľade k jeho vzniku, koreňom, vývoju, vplyvom a formovaniu, aby sme dokázali intenzívnejšie uchopiť súvislosti. Lebo balet nie je len spotený výdych a napnutý sval – balet je aj veda. Publikácia Balet a moderný tanec je jednou z príležitostí, ako sa dozvedieť o tanci viac, než len emotívnym vnímaním a intuitívnym pozorovaním. Má byť na jednej strane študijnou literatúrou pre mladých ľudí, pre budúcich odborníkov, ale je to aj kniha na nočný stolík pre všetkých tých, ktorí balet a tanec milujú a majú ho vpletený ako vrkoč do svojho záujmového života a snov. Akademické publikácie a prekladové počiny bežná divácka obec zväčša nevníma. Sú však o to dôležitejšie práve preto, aby sme všetko to ostatné tanečné, čo radi pozorujeme, vnímali v kvalite dokonalej krásy.

Prezentácia knihy Balet a moderný tanec,
foto: Vlado Holina

Dusný vzduch kaviarne oťažieva, víno sa míňa a účastníkov slávnostného krstu letná noc vyháňa na komornú terasu so želaným vánkom. Cestou von si však takmer každý kúpi knihu. Nie preto, že „sa to má“, ale preto, že sa chce. S týmto príjemným zážitkom a v debatách s tanečníkmi sa končí večer. Dohrkoce posledná električka a v mestskom tichu ostáva objednať si taxík pod pazuchou s knihou o balete a tanci. Zvedavý taxikár vyzvedá, čo za akciu to v tej Berlinke bolo. Nerobím si ilúzie o dopade informácie, ale vysvetlím predsa len v malej nádeji – veď možno posunie info ďalšiemu klientovi, trebárs aj ako kuriozitu…

Autor: Barbara Brathová

fotogaléria

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

baletná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár