Zbormajster Ladislav Holásek jubiluje

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Zbormajstri väčšinou žijú v tieni orchestrálnych dirigentov. A predsa čas od času si spomenieme aj na tých, ktorí, ktorí sa zaoberajú najvzácnejším nástrojom – ľudským hlasom. Tentoraz máme na mysli prof. Ladislava Holáska, ktorý sa v predvečer Vianoc dožíva významného životného jubilea – osemdesiatich piatich rokov.

Ako viacerí zbormajstri aj on sa dostal k zborovému dirigovania cez štúdium klavírnej hry na bratislavskom konzervatóriu a VŠMU. na ktorej potom v rokoch 1963-67 si doštudoval aj odbor dirigovania (u prof. Rajtera). Už skôr však začal pracovať s ľudským hlasom, najprv ako korepetítor Miešaného zboru Čs. rozhlasu v Bratislave (neskôr premeneného na SZ Slovenskej filharmónie), z ktorého potom vytvoril unikátny komorný zbor Slovenskí madrigalisti špecializujúci sa hlavne na starú polyfónnu tvorbu. Dirigoval ho v rokoch 1964 až 1989, no približne v rovnakej dobe (1970–91) bol hlavným zbormajstrom (po Hradilovi a Lenárdovi) zboru Opery SND. Jeho prvým operným naštudovaním bol pamätný Beethovenov Fidelio s Tatarkovými textami namiesto originálnych hovorených častí libreta. Počas pôsobenia v SND zvládol s jeho zborovým telesom také náročné party, aké nájdeme v operách Svätopluk, Carmen, Porgy a Bess, Faust a Margaréta, Vzkriesenie, Lohengrin, Boris Godunov, Aida, Don Carlos, Dalibor, Knieža Igor a ďalšie.

Ladislav Holásek

Ladislav Holásek

Vari najviac však žije Ladislav Holásek v povedomí hudobnej verejnosti ako dirigent Speváckeho zboru mesta Bratislavy (medzi známymi prezývaným Holáskovci), ktorý prevzal v roku 1977 a vedie dodnes. Amatérske teleso priviedol na samotnú hranicu profesionality, čo sa prejavuje napríklad aj tým, že účinkuje s ním na Bratislavských hudobných slávnostiach, na Pražskej jari a úspešne sa prezentuje aj v zahraničí. V rámci amatérskeho hnutia v rokoch osemdesiatych doviedol (na súťažiach Slávnosti zborového spevu v Bratislave) zbor k tým najvyšším métam, pričom odborná porota vždy oceňovala predovšetkým technickú precíznosť prejavu a progresivitu repertoáru tohto telesa. So zborom sa Holásek úspešne prezentoval na medzinárodných zborových súťažiach najvyššieho rangu v Arezze, Llangolene, Middlesbroughu, Spittale a na ďalších významných zborových kolbištiach. Nerobilo mu problém naštudovať a uviesť (v zahraničí i nahrávacom štúdiu) také náročné opusy, aké predstavuje Verdiho Requiem alebo Dvořákova Svatební košile.

Ladislav Holásek (zbormajster), Spevácky zbor mesta Bratislavy

Ladislav Holásek (zbormajster),
Spevácky zbor mesta Bratislavy

Ďalším speváckym zborom, ktorý viedol počas pedagogického pôsobenia v Nitre bol Akademický dievčenský SZ, s ktorým sa pravidelne zúčastňoval medzinárodnej súťaže Akademická Banská Bystrica. Holásek aj v časoch, kedy sa z repertoárov zborov začala vytrácať slovenská tvorba na úkor zahraničných, najmä sakrálnych skladieb, zostal nadšeným propagátorom slovenskej zborovej tvorby. V repertoári jeho zborov mali neobyčajne silné zastúpenie zbory Ilju Zeljenku, Ivana Hrušovského, Juraja Hatríka, ale v menšej miere aj ďalších slovenských skladateľov (Bokesa, Bázlika, Urbanca, Zemanovského, Hochela, Krajčího, Kupkoviča, Mikulu, Poula, Salvu, Sixtu a Šimaja), z ktorých viaceré premiéroval. So svojimi zborovými telesami vyhotovil množstvo nahrávok pre Slovenský rozhlas (vyše stovky), nahral tiež takmer dve desiatky CD. Ako pedagóg pôsobil na Pdf UK, bratislavskom konzervatóriu, VŠMU a na Pdf Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju odbornosť využil v 80. rokoch aj vydaním notového zborníka pre miešané spevácke zbory na pôde Osvetového ústavu. Jeho zásluhy o zborový spev najprv ocenil riaditeľ NOC Poctou (2001), neskôr získal Cenu primátora Bratislavy (2010). V oblasti opernej získal už v roku 1973 Cenu Fritza Kafendu za pozdvihnutie úrovne zboru Opery SND. Jubilantovi blahoželáme!

Autor: Vladimír Blaho

foto: SZMB, internet

viac o súčasnom pôsobení pána Ladislava Holáska sa dočítate na webe Speváckeho zboru mesta Bratislavy na www.szmb.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár