Žilinčania novoročne

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V žilinskom Dome umenia Fatra doznievala sviatočná atmosféra ešte v priebehu celého januára. V sérii ľahšie a oddychovo ladených programov sa azda najväčšej pozornosti tešila dvojica novoročných koncertov, na ktorých zazneli popri ukážkach z tvorby známych operetných skladateľov, najmä skladby skomponované príslušníkmi slávnej viedenskej dynastie Straussovcov. Koncert zaznel pod taktovkou rakúskeho dirigenta Christiana Pollacka.

Štátny komorný orchester Žilina žije už svoju 44. koncertnú sezónu. Intenzívne, zmysluplne, dynamicky. Vďaka solídnemu profesionálnemu potenciálu, múzickej pružnosti a kreatívnosti sa teleso vyprofilovalo na umelecký objekt s vysokým kreditom. Spolupráca s mnohými renomovanými dirigentmi aj sólistami už dávno presiahla slovenské hranice a etablovaní Žilinčania sa priradili k obľúbeným a žiadaným ansámblom v medzinárodných merítkach. Množstvo koncertných turné, hosťovaní, nahrávok a kooperácií sú bežným doplnkom k domácim koncertným produkciám, ktoré – akokoľvek, tvoria ťažiskovú bázu činnosti orchestra. Aj jeho dramaturgický reliéf sa za ostatné sezóny vykryštalizoval, zo stabilne klasicistického programového jadra, ktoré analogicky korešponduje s ,,mozartovským“ obsadením telesa, sa programové kontúry rozšírili, jednak do zóny moderny, resp. súčasnej tvorby, ale aj k ,,inožánrovým“ presahom či odvážnejším a inovatívnym projektom. Na koncertnom pódiu Domu umenia Fatra sa popri konštantných lídroch striedajú aj mnohí zahraniční dirigenti, prezentujúci vzorky svojich ideálov aj predstáv, prinášajú veľakrát inovatívne obohacujúce pohľady či programové modely s originálnou príchuťou.

Novoročný koncert ŠKO Žilina, 2018,
Christian Pollack, ŠKO Žilina,
foto: Roderik Kučavík

Z plejády hosťujúcich dirigentov pristavím sa pri osobnosti, vytvárajúcej v kontexte umelcov spriaznených so Žilinčanmi osobitnú kvalitu. Rakúsky dirigent Christian Pollack s ŠKO začal spolupracovať už roku 2000, od tých čias absolvovali spoločne množstvo vystúpení na Slovensku aj v zahraničí, realizovali sériu nahrávok, a čo je výsadou a osobitosťou kooperácie, naštudovali a spoločne prezentovali aj niekoľko operných diel. Špecialitou skúseného dirigenta je totiž práve ich sprístupňovanie a šírenie prostredníctvom koncertných verzií. Hudobnodramatické diela, ktoré sám adaptuje do čiastočne redukovaných podôb, naštuduje a uvádza s našim orchestrom a rôznonárodným zložením sólistického ansámblu. Takéto sprístupňovanie sa ukázalo v ostatných rokoch rokoch ako mimoriadne vyhľadávaná a obľúbená forma, najmä v sídlach a mestách, v ktorých absentujú stabilné hudobno-divadelné scény. Aj pre žilinské publikum sa stal tento typ operných uvádzaní atrakciou, ohlásené produkcie sa tešia zvýšenej pozornosti, predstavenia majú svojich nadšených priaznivcov, spravidla naplnia auditórium Domu umenia Fatra bezozvyšku. Zoznam Pollackom prezentovaných diel sa rozrastá: postupne už ponúkol v takejto adjustácii spoločne s medzinárodne konštelovaným vokálnym obsadením Verdiho Rigoletta, Mascagniho operu Cavalleria rusticana, Pucciniho Toscu, prezentoval svetovú premiéru operety Johanna Straussa Bohyňa múdrosti, naposledy, koncom novembra m. r. s veľkým úspechom uviedol Pucciniho Madame Butterfly...

Bohatú interpretačnú-dirigentskú prax dopĺňa ďalšia Pollackova osobnostná špecialita, jeho teoretická angažovanosť: roky je predsedom Spoločnosti J. Straussa v Rakúsku. Ako jeden z najuznávanejších odborníkov na tvorbu slávnej skladateľskej dynastie ochraňuje, kultivuje a priebežne uvádza odkaz, umelecké hodnoty svojich skvelých krajanov. Napokon, to, že práve s týmto segmentom európskej hudobnej histórie je bytostne spojený, dokázal z dirigentského stupienka veľakrát. Veľkorysú príležitosť využil aj pred niekoľkými dňami v bravúrnom, sviatočne ladenom Novoročnom koncerte ŠKO Žilina (18. a 19. januára 2018). Program bol skoncipovaný v duchu odľahčeného typu hudby, striedali sa známe aj menej známe melódie, štylizované tance, piesne, príležitostné skladby. Tematickou osou, boli – pochopiteľne, kompozície členov slávnej rakúskej dynastie – oboch Johannov, Josepha, ale aj Richarda a Eduarda Straussovcov. Bohatú trblietavú nádielku dopĺňali piesne z operiet Franza Lehára a Emmericha Kálmána, v podaní sólistky Doris Sonje Langery. Sopranistka angažujúca sa v hudobno-dramatickej aj piesňovej tvorbe, pôsobí na rakúskych aj nemeckých scénach. Nesporne má bohaté skúsenosti, profesionálnu istotu, vlastní nosný, prierazný, pomerne štíhlo modelovaný, vyššie situovaný hlas, ktorý ovláda s manipulačnou aj výrazovou ľahkosťou. Jej vokálne vstupy rozhodne osviežili, potešili, akokoľvek reflektovali solídne naštudovanie aj adekvátnu zaujatosť, zračili určitú rezervovanosť či ľahší odstup od naturálnej spontánnosti a sugestívneho espritu, ktorými štedro poznamenával skladby dirigent.

Novoročný koncert ŠKO Žilina, 2018,
Doris S. Langara, Christian Pollack, ŠKO Žilina,
foto: Roderik Kučavík

Pollackove kreácie sú presne, pritom tvorivé a veľakrát objavné, ani v náznakoch nemajú tendenciu skĺznuť do rutinnosti. Aj keď sa nám môže zdať, že na ploche efektných, populárnych, prskaviek už nemožno nájsť nový, atraktívny či inovatívny detail, dirigent svojou interpretáciou argumentuje ináč. Každá zo skladieb reflektuje jeho dôvernú znalosť textov v partitúre, od elementov k súvislostiam väzieb fráz s rafinovanou jednoduchosťou v ustrojení, čo mu dostatočne uvoľňuje potenciu tvorivosti a imaginácie. Koncipuje uvoľnene, suverénne, v plnej miere však rešpektuje osobitosti a charakteristiky autorských dikcií. Jeho gesto má vehemenciu aj dynamickosť, kreáciám prepožičiava priestor s bonusom odkrývania nových sviežich súvislostí. Pollackov skrz-naskrz zasvätený výklad straussovskej neopakovateľne iskrivej poetiky musel každého nadchnúť a poskytnúť žičlivú dávku úsmevnej radosti. Z ľahučkej, láskavej a vľúdne rozšantenej aj upokojujúcej hudby. Tú, ktorú vždy znova ochotne prijímame a tešíme sa z jej prítomnosti…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 18. januára 2018

Novoročný koncert ŠKO
Dom umenia Fatra
18. a 19. januára 2018

Christian Pollack, dirigent, Rakúsko
Doris S. Langara, soprán,Nemecko

program koncertu

Johann Strauss ml.
Predohra k operete Cagliostro vo Viedni
Freut Euch des Lebens!, valčík op. 340
Čardáš z operety Netopier
Champagner, polka op. 211
Josef Strauss: Auf Ferienreisen, rýchla polka op. 133
Franz Lehár: Pieseň „Liebe, du Himmel auf Erden“ z operety Paganini
Johann Strauss: Accelerationen, valčík op. 234
Eduard Strauss: Bahn frei!, rýchla polka op. 45
Franz Lehár: Pieseň „Wär es auch nichts als ein Augenblick“ z operety Eva
Johann Strauss: Egyptský pochod op. 335
Richard Strauss (arr. Ch. Pollack): Valčík z opery Gavalier s ružou
Josef Strauss: Aus der Ferne, polka-mazurka op. 270
Emmerich Kálmán: Pieseň „Höre ich Zigeunergeigen“ z operety Grófka Marica

www.skozilina.sk


Ak vás tento článok zaujal a chceli by ste byť informovaní o novinkách na webe Opera Slovakia, prihláste sa na odber pravidelného týždenného newslettera.

[wysija_form id=“1″]
Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár