Zomrel zbormajster Ladislav Holásek

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dňa 14. novembra 2021 vo veku nedožitých 92 rokov zomrel významný slovenský zbormajster a pedagóg Ladislav Holásek. Na Slovensku mal prvenstvo tak v celkovom čase, počas ktorého sa venoval zborovému dirigovaniu, ako aj v počte významných zborových telies, ktoré viedol.

Narodil sa 23. decembra 1929 v Dolných Rykynčiciach v okrese Krupina, na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na klavíri a v štúdiu pokračoval aj na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Frica Kafendu a Németha-Šamorínskeho.

Ladislav Holásek (1929 – 2021), foto: súkr. archív L.H.

Jeho prvým zamestnaním v rámci hudobnej kultúry bolo v roku 1955 miesto korepetítora Miešaného zboru Čs. rozhlasu v Bratislave, z ktorého onedlho vznikol dnes tak preslávený Slovenský filharmonický zbor. Táto skúsenosť ho inšpirovala k tomu, aby v rokoch 1963-67 diaľkovo študoval zborové a orchestrálne dirigovanie na Vysokej škole múzických umení v triede prof. Ľudovíta Rajtera a následne sa preorientoval na kariéru zbormajstra.

V roku 1964 založil a do roku 1989 viedol unikátny komorný zbor Slovenských madrigalistov, s ktorými naštudoval obrovské množstvo skladieb renesančnej i barokovej polyfónie, ale aj zborových skladieb 20. storočia. Práve v práci s týmto zborom mohol ideálne využiť svoj zmysel pre precíznosť a široký prehľad v zborovej literatúre a už pri tomto telese sa neobmedzoval len na interpretáciu skladieb a cappella.

Ladislav Holásek a Slovenskí madrigalisti, foto: súkr. archív Ladislava Holáska

Už vo svojich zbormajsterských začiatkoch nadviazal spoluprácu s významnými slovenskými skladateľmi, ktorí pre jeho zbory písali nové skladby. V rokoch 1970 – 1992 bol hlavným zbormajstrom Opery SND, kde naštudoval viac než 80 zborových partov vo svetových i domácich operách a systematicky zabezpečoval odborný rast divadelného zborového telesa.

Následne ako pedagóg viedol (až do roku 2004) Akademický dievčenský spevácky zbor Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s ktorým súťažil na Akademickej Banskej Bystrici (celoslovenskej súťaži akademických zborov), ako aj na zahraničných zborových súťažiach v Česku a vo Francúzsku.

K srdcu mu však najviac prirástol Spevácky zbor mesta Bratislavy, ktorý prevzal v roku 1977 od Antona Kállaya (zakladateľa zboru) a Valentina Iljina a s ktorým chcel práve v novembri 2021 koncertom osláviť päťdesiatiny zboru. Osud však rozhodol inak.

Ladislav Holásek a Spevácky zbor mesta Bratislavy na koncerte v Slovenskej filharmónii, foto: súkr. archív Ladislava Holáska
Ladislav Holásek

Faktom však zostáva, že po prvých rokoch pôsobenia v mestskom miešanom zbore, v ktorých žal úspechy na domácich i medzinárodných zborových súťažiach v Európe, začal orientovať repertoár telesa aj orchestrálno-zborové kompozície, ktoré boli dovtedy doménou len Slovenského filharmonického zboru. Išlo o náročné omše, oratória a kantáty, s ktorými „holáskovci“ v Redute často zaskakovali za Slovenský filharmonický zbor, podieľali sa na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie, účinkovali na Bratislavských hudobných slávnostiach a s týmto repertoárom brázdili koncertné siene európskych miest, predovšetkým Talianska, Rakúska a Česka ale aj ďalších krajín.

Prečítajte si tiež:
Ladislav Holásek: Hudba nikdy nie je nemá (rozhovor z roku 2020)

Prevažne v zahraničí so zborom a s významnými dirigentmi či sólistami uviedol napríklad 40-krát Mozartovo Requiem, 36-krát Beethovenovu 9. symfóniu, 25-krát Verdiho Requiem či 20-krát Mozartovu Korunovačnú omšu a iné diela. Takisto treba oceniť, že s týmto zborom uvádzal premiéry slovenských skladieb, predovšetkým Hrušovského, Zeljenku a Hatríka, Bokesa, Bázlika, Urbanca, Zemanovského, Hochela, Krajčího, Kupkoviča, Mikulu, Poula, Salvu či Šimaja. Podieľal sa aj na množstve nahrávok.

Ladislav Holásek sa profiloval aj pedagogicky. Vyučoval hru na klavíri na Filozofickej fakulte UK a na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. V rokoch 1971-73 bol externým pedagógom pre zborový spev na Konzervatóriu v Bratislave a v nasledujúcom roku prešiel na Katedru skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení, kde sa poslucháčom venoval ako pedagóg sluchovej analýzy a zborového dirigovania.

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2018, V. Paulovičová (moderátorka) L. Holásek, J. Kožuch, Ľ. Vargicová, M. Haugová, foto: MKSR

Počas dlhodobej umeleckej a pedagogickej činnosti Ladislav Holásek získal veľa a ocenení za svoj prínos k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry. Spomeňme aspoň niektoré. Už v roku 1973 mu Slovenský hudobný fond udelil Cenu Frica Kafendu, v roku 1979 získal Cenu Zväzu slovenských skladateľov, viackrát jeho činnosť ocenil Osvetový ústav i mesto Bratislava. Za rok 2018 získal Cenu ministerky kultúry SR, v roku 2010 Cenu primátora mesta Bratislavy, v roku 2017 Cenu Fra Angelica udeľovanú Radou Konferencie biskupov Slovenska a v roku 2021 mu Bratislavský samosprávny kraj udelil Cenu Samuela Zocha. V júni 2021 mu primátor Bratislavy odovzdal mimoriadnu cenu za celoživotný prínos v oblasti umenia a za aktívne pôsobenie v Speváckom zbore mesta Bratislavy.

Česť jeho pamiatke!

Autor: Vladimír Blaho

Posledná rozlúčka s profesorom Mgr. Ladislavom Holáskom bude v pondelok 22. 11. 2021 o 16:15 hod. v bratislavskom Krematóriu. (informovala Anna Mináriková, manažérka SZMB)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár