Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

12. októbra 2022 Ľudovít Vongrej Sezóna 2022/2023

Zuzana Kadlčíková: Byť súčasťou zboru Opery SND považujem za veľkú česť

Zuzana Kadlčíková, foto: Ľudovít Vongrej / OS
Veľkosť písma
A
A
A
Od augusta 2021 je hlavnou zbormajsterkou Opery Slovenského národného divadla Zuzana Kadlčíková z Brna, s ktorou sme sa rozprávali nielen o jej prvej sezóne v SND, víziách či profilácii telesa, ale aj o tom, čo je pre ňu dôležité pri vedení skúšky operného zboru, o jeho zvuku a čo všetko si vyžaduje práca a udržiavanie operného zboristu. Nahliadli sme aj do zákulisia konkurzov, príprav operných predstavení v SND a priblížili aj najbližšie plány zboru.

Zuzana Kadlčíková Pirnerová pochádza z Hradca Králové. Absolvovala Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne (dirigovanie zboru a dirigovanie orchestra) a Pedagogickú fakultu Ostravskej univerzity (Hudobná výchova a Zbormajsterstvo pre stredné školy).

Zuzana Kadlčíková, Bohemia Cantant Liberec, 2022, foto: Ondřej Staněk

Opakovane sa zúčastnila Medzinárodných dirigentských kurzov v Hradci Králové, Jihlave a spolupracovala s viacerými orchestrami: Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkův akademický orchestr, Ars collegium či Orchestr mladých brněnských symfoniků… V roku 2010 získala dirigentské štipendium na Internationale Sommerakademie PragWienBudapest.

Bola zbormajsterkou viacerých zborov: Kantiléna, zbor detí a mládeže pri Filharmónii Brno, s ktorým v roku 2006 získala najvyššie ocenenie Summa Cum Laude na súťaži v Neerpelte, Virtuosi di Mikulov, s ktorým natočila niekoľko CD či Ars Brunensis v Brne, s ktorým získala 1. cenu na Festivale A. Tučapského (2017). Bola dramaturgičkou Medzinárodného zborového festivalu Kampanila v Mikulove. V roku 2011 získala ocenenie Zbormajster Junior a založila v Brne profesionálny spevácky Ansámbl Forte.

Ako korepetítorka spolupracovala s ostravským Divadlom Antonína Dvořáka, operou Moravského divadla Olomouc či Mestským divadlom Brno. V roku 2013 debutovala ako dirigentka v Národnom divadle Brno s Brittenovou operou Sen noci svätojánskej. So zborom Národného divadla Brno naštudovala roku 2020 Zámečníkovu operu Ferda Mravenec a v roku 2022 Verdiho Otella. Pravidelne ju pozývajú do porôt zborových súťaží.

Zuzana Kadlčíková, foto: súkr. archív Z. Kadlčíkovej

Štyri roky bola asistentkou zbormajstra Českého filharmonického zboru Brno, ktorý okrem iného každoročne pripravovala na operný festival v Heidenheime (Opernfestspiele Heidenheim). Súkromne vyučuje spev a spevácku improvizáciu. Od roku 2021 je hlavnou zbormajsterkou Opery SND v Bratislave, kde doteraz naštudovala Dvořákovho Čerta a Káču, Cikkerovo Vzriesenie či koncerty Čarovné noci v opere a Letné gala SND. V decembri r. 2022 sa predstaví aj za dirigentským pultom novej inscenácie SND Bizetovej opery Carmen. (zdroj: SND)

Máte za sebou prvú sezónu vo funkcii hlavnej zbormajsterky Opery SND. Ako by ste stručne zhrnuli toto obdobie?

Podarilo sa mnoho vecí, po asi ročnej pauze kvôli pandémii sa speváci vrátili do hlasovej kondície. S každým členom zboru som sa osobne stretla a porozprávala o jeho doterajšom pôsobení aj prípadných námetoch o fungovaní zboru. Teší ma, že kolegovia, diváci aj odborná obec zaznamenali pokroky zboru, napríklad lepšiu zrozumiteľnosť textu, kompaktnejší zvuk a starostlivú interpretáciu po všetkých stránkach. V minulej sezóne sme spolu s druhým zbormajstrom Ladislavom Kaprinayom naštudovali tri opery – La traviata, Čert a KáčaVzkriesenie (posledný z menovaných titulov muselo SND presunúť na sezónu 2023/2024) a repertoár na koncerty s divadelným orchestrom.

Všeobecne cítim vrúcnu ochotu a snahu zboru maximálne vyhovieť nárokom, azda môžem povedať, že aj obojstrannú radosť pri spoločnej práci. Nastalo niekoľko organizačných zmien, napríklad máme spoločné rozospievanie pred každou skúškou, skúšky po oktetách, intenzívne spolupracujeme s hlasovým pedagógom a zmenilo sa rozostavenie zboru.

Zuzana Kadlčíková, foto: Ľudovít Vongrej / Opera Slovakia

Prebehli aj niektoré personálne zmeny, po dvoch konkurzoch nastúpilo mnoho nových šikovných spevákov a v októbri nás čaká ďalší konkurz. Externý zbor sa tiež kompletne preskúšal a „renovoval“. Prebehla aj menšia platová reforma.

Aká bola vaše cesta k zborovému dirigovaniu?

Ako malá som spievala v detskom zbore Jitro v Hradci Králové, ktorý má niekoľko prípravných oddelení a patrí k najkvalitnejším v Česku. V deťoch pestuje presné intonačné cítenie a okrem správnych speváckych návykov aj zodpovednosť a disciplínu. Jeho zbormajster Jiří Skopal je mojou životnou inšpiráciou a vzorom.

Napriek pôvodnému snu stať sa klaviristkou som nakoniec po gymnáziu šla študovať zbormajsterstvo a hudobnú výchovu do Ostravy ako pedagogický smer pre stredné školy. Avšak neskôr mi na dirigentských kurzoch, kde som mala možnosť prvého kontaktu s orchestrom, ponúkli štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Takže som študovala obe školy a popri tom ešte pracovala s brnianskym detským a mládežníckym zborom Kantiléna pri Filharmónii Brno. Vďaka účinkovaniu tohto zboru na výchovných koncertoch som dostala ďalšiu príležitosť dirigovať orchester, čo ma napokon priviedlo absolvovať na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne nielen dirigovanie zboru, ale aj dirigovanie orchestra.

Marcus Bosch, Zuzana Kadlčíková, Český filharmonický zbor Brno, Opernfestspiele Heidenheim, 2018, zdroj foto: Český filharmonický zbor Brno

Čo nasledovalo po skončení školy?

Keďže ma zaujímala práca s orchestrom aj zborom a mám rada divadlo, rozhodla som sa nastúpiť do olomouckej opery ako korepetítorka a príležitostne aj ako dirigentka. Zborovú prax som získavala aj s 50-členným miešaným zborom Virtuosi di Mikulov, s ktorými sme v spolupráci s ďalšími brnianskymi zbormi a orchestrom Mladí brněnští symfonikové uviedli aj mnohé veľké oratoriálne diela. Po materskej dovolenke som nastúpila do Mestského divadla v Brne ako korepetítorka, začala som spolupracovať s Národným divadlom Brno a naposledy som štyri roky pôsobila v Českom filharmonickom zbore Brno, kde som zažila fantastickú spoluprácu so zbormajstrom Petrom Fialom.

Petr Fiala je uznávanou autoritou v oblasti zborového spevu, ako vás táto osobnosť ovplyvnila?

Je to veľmi skúsený zbormajster a citlivý umelec. Obdivuhodné sú aj jeho skúsenosti napríklad s plánovaním skúšok a ďalších, najmä organizačných záležitostí, týkajúcich sa prípravy zboru, na základe ktorých sa skúša veľmi efektívne. Hovorieva, že zbormajster má byť veľmi stručný v slove, ale jasný v geste. Vie fantasticky vybrať zborových spevákov podľa farby hlasu, pracovať s ňou a stmeľovať výsledný zvuk, aby bol estetický, svieži a mladistvý. Je pre neho dôležitý každý detail: koncovky, text, presný rytmus, dynamika…

S Českým filharmonickým zborom Brno ste naštudovali aj viaceré operné tituly…

Okrem koncertného repertoáru, ktorý v tomto zbore prevažuje, sme každý rok pripravovali dve operné diela pre Operný festival v nemeckom Heidenheime. V Nemecku sa vyžaduje precízna a maximálne profesionálna práca a teší ma, že výsledkom nášho úsilia boli vždy opätovné pozvania.

Zuzana Kadlčíková, Český filharmonický zbor Brno, Opernfestspiele Heidenheim, 2019, G. Verdi: Ernani, zdroj foto: FB Český filharmonický zbor Brno

Zvuk zboru je veľmi dôležitý. Ako by ste charakterizovali váš zvukový ideál zborového telesa?

Výsledný zvuk zboru by mal byť pre poslucháčov príjemný, ba priamo lahodný a v celej širokej dynamickej palete by mal byť zachovaný kultivovaný prejav. Pre mňa je veľmi dôležitá hlasová kultúra – vyrovnanosť jednotlivých vokálov a zjednotená zvuková farebnosť vo všetkých hlasových skupinách. Na to treba výraznú artikuláciu, presnú intonáciu a rytmus, prácu s dynamikou, výstavbu spevných fráz, a samozrejme vyjadrenie obsahu textu s potrebnou energiou a emóciou.

Prečítajte si tiež:
Spievate v zbore? Podľa prieskumu ste jedným z 37 miliónov ľudí v Európe
(článok z roku 2015)

V čom sú podľa vás operné zbory osobité?

Každé zborové teleso má svoje osobité črty, napríklad jasnú alebo temnú farbu, zrelý alebo mladistvý zvuk, schopnosť vytvárať dynamiku a výraz. Od zbormajstra závisí, ako dokáže všetky osobité črty jednotlivých spevákov vyvážiť a pracovať s nimi.

Na rozdiel od iných hudobných druhov potrebujú zbory v operách špecifickú interpretáciu. Od prvého tónu sa musí pamätať na to, že ide o divadelnú hudbu, kde je veľmi dôležitý výraz. Väčšinou zbor spieva so sprievodom orchestra, hlasy preto musia byť zdravé, znelé, aby sa niesol plný zvuk až k divákovi. Zbor opere dodáva mnoho charakteristických čŕt, ako aj majestátnosť či zvukovú bohatosť.

V dielach má rôzne funkcie, od harmonických sprievodov a komentovania deja cez gradácie jednotlivých scén až po veľkolepé samostatné čísla. Súčasťou práce speváka v opere je aj herecká alebo tanečná akcia. Zboristi musia všetko spievať naspamäť a aktívne reagovať na ostatných účinkujúcich, zvládať rýchle zmeny kostýmov, hrať s rekvizitami. Práca v divadelnom zbore prináša aj menšie sólové príležitosti, vďaka ktorým niektorí zo spevákov vykročili na samostatnú umeleckú dráhu.

Prečítajte si tiež:
Zomrela Maria Kouba, vychýrená Salome, ktorá zo zboru SND vyšla na svetové operné javiská

G. Verdi: Aida, Opera SND, 2020, zbor Opery a zbor Baletu SND, foto: Zdenko Hanout

Čo vás priviedlo do Opery SND v Bratislave?

O konkurze na hlavného zbormajstra SND som sa dozvedela náhodou na poslednú chvíľu od svojho kolegu. Pracovať na prvej divadelnej scéne je samozrejme lákavé. Vzhľadom k tomu, že milujem operu a práca so zborom ma nesmierne baví, dlho som neváhala. Svojou praxou a skúsenosťami som spĺňala všetky požiadavky divadla a pri konkurznej skúške so zborom som bola nadšená tým ako je zbor tvárny, rýchlo reaguje a má výborných spevákov.

Som rada, že SND po konkurze prejavilo záujem práve o mňa a je to pre mňa veľká výzva a radosť. Ponuku som prijala aj napriek tomu, že žijem v Brne, kde mám rodinu, ktorá ma však veľmi podporuje. Byť súčasťou zboru Opery SND považujem za veľkú česť.

Aké sú vaše vízie profilácie operného zboru?

Mojim cieľom je, aby si zbor Opery SND zachoval renomé ako veľmi kvalitné a energické teleso, ktoré vie interpretovať nielen operné diela, ale aj koncertný repertoár. To je pre formovanie operného zboru veľmi dôležité, pretože práve rozmanitý repertoár a samostatné zborové koncerty prinášajú nové podnety, technické a umelecké výzvy, ale aj širší rozhľad a nové interpretačné možnosti. Uznanie sa dosiahne a udrží iba precíznou prácou. Ako som už spomínala, zbor je kvalitný, ale neznamená to, že sa nedá neustále zdokonaľovať.

Slovensko-talianske operné gala, Opera SND, 2018, orchester a zbor Opery SND, foto: Peter Chvostek

Všetkých nás veľmi zaväzuje, že sme súčasťou Slovenského národného divadla a tým pádom prvým divadelným zborom na Slovensku, na ktorý sa musia klásť tie najvyššie nároky po každej stránke – od inscenátorov, dirigentov, divákov, hudobnej a opernej kritiky, ale predovšetkým od nás samých. Je našou povinnosťou uvádzať opery a ich reprízy na najvyššej interpretačnej úrovni, aby si divák mohol vypočuť dielo v brilantnom a štýlovom hudobnom naštudovaní.

Vašou snahou je uviesť zbor Opery SND aj na koncertné pódia. Aká je vaša predstava?

Ideálne by bolo, ak by mal náš zbor aspoň jeden až dva koncerty do roka v inom prostredí než je naše domáce javisko a s iným, než s operným repertoárom. Speváci sa môžu sústrediť len na vokálny prejav, citlivejšie pracovať s dynamikou, výrazom či kompaktnosťou zvuku. Zbor má tak príležitosť predstaviť sa ako plnohodnotné samostatné teleso.

Pre túto sezónu sme s radosťou prijali pozvanie od Národného divadla Brno reprezentovať SND na Medzinárodnom opernom a hudobnom festivale Janáček Brno. V novembri tohto roku tam spolu s orchestrom NdB predstavíme monumentálne oratórium Quo vadis od Feliksa Nowowiejskeho pod taktovkou známeho amerického dirigenta Johna Fioreho.

A. Dvořák: Rusalka, Opera SND, 2020, Peter Berger (Princ), zbor Opery SND, foto: Zdenko Hanout

Počas vášho pôsobenia prebehli aj viaceré konkurzy. Aké máte požiadavky na uchádzačov o miesto v opernom zbore SND…

Uchádzači musia mať ukončené hudobné vzdelanie. Na konkurz si pripravia dve árie alebo piesne a naštudujú si zborový part z aktuálneho repertoáru SND, ktorý dostanú vopred. Operný zborista sa musí pohotovo orientovať v partitúre, takže na konkurze prebieha aj spev z listu. Z osobného pohovoru sa snažíme zistiť, či sa uchádzač hodí do divadelného prostredia. Teší ma, že je o prácu v opernom zbore SND obrovský záujem.

Počet členov zboru Opery SND sa postupne znižoval, dnes má 55 interných spevákov, ktorí sa nestriedajú. Koľko spevákov by mal mať podľa vás operný zbor v národnom divadle?

To záleží na veľkosti a akustike divadelnej sály. V SND by malo byť aspoň 60 aktívnych spevákov. Od januára budúceho roku už budeme spievať v tomto počte. Bola to jedna z mojich požiadaviek pri nástupe na pozíciu hlavej zbormajsterky. Do náročnejších diel, vyžadujúcich veľké zbory i naďalej počítame so spoluprácou s externým zborom v počte do 35 spevákov podľa potreby.

Priblížte našim čitateľom pracovný režim operného zboru SND…

Zbor Opery SND má šesťdňový pracovný týždeň s nerovnomerne rozloženým pracovným časom. Súčasťou prípravy speváka je aj domáce štúdium, zvlášť keď sa spieva naspamäť a prevažne v cudzích jazykoch. Skúšky sú zväčša troj- až štvorhodinové, často dvojfázové – ráno aj večer. Spolu so štúdiom nových titulov sa paralelne opakujú aj diela, ktoré sa popri tom hrajú ako reprízy.

Takáto prevádzka môže byť niekedy vyčerpávajúca a operný zborista musí mať okrem veľmi dobrej fyzickej a hlasovej kondície aj psychické predpoklady zvládať vypäté situácie. Napriek rôznym emóciám, ktoré divadlo sprevádzajú, máme jedinečnú príležitosť stretávať sa s výnimočnými tvorcami a špičkovými interpretmi z celého sveta.

Zuzana Kadlčíková, zbor Opery SND, skúšobňa Opery SND, foto: Natália Dadíková / SND

Príprava novej opernej inscenácie si pre zbor vyžaduje nemalé úsilie…

Na samostatných zborových skúškach prebieha hudobné naštudovanie opery (v prípade potreby najskôr aj po hlasových skupinách ženy, muži). Zbor sa učí nadväzovať na sólistov a orchestrálne medzihry, a zároveň sa učí dielo naspamäť. Dôležité je, aby boli zboristi dokonale hudobne pripravení už na prvých aranžovacích skúškach s režisérom, pretože len tak sa môžu naplno sústrediť na herecké akcie a spoluúčinkujúcich.

Hudobné skúšky trvajú štyri až šesť týždňov (podľa náročnosti diela), rovnako dlhý čas sa venuje hereckej príprave inscenácie na javisku. Tento proces vrcholí na tzv. klavírnej generálnej skúške, kde sa skúša už v kostýmoch a na originálnej scéne s osvetlením.

V ďalšej fáze prípravy predstavení nastupujú skúšky s orchestrom, ktorý dovtedy tiež skúšal samostatne a na záver sú hlavné a generálne skúšky, kde sa snažíme zahrať celé predstavenie kompletne a bez zastavovania. Premiéra je pre všetkým vyvrcholením a sviatkom celého intenzívneho skúšobného procesu.

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Peter Račko (Jirka), Eva Hornyáková (Kňažná), zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek / SND

Pri nových tituloch ste zaviedli skúšky zboru v malých zostavách. Čo bolo vašim zámerom?

Mojim zámerom bolo jednak bližšie spoznať hlasy jednotlivých spevákov a overiť si výsledok práce zo skúšok prevažne u opier, ktoré sa už v minulosti uvádzali a boli znovu naštudované v novom interpretačnom poňatí. Skúšky po oktetách si vyžadujú, aby každý zborista interpretoval svoj part samostatne v malej, zvukovo oveľa prehľadnejšej zostave ôsmich spevákov (zastúpené sú všetky hlasy) a cítil za svoj part väčšiu zodpovednosť. Výsledkom bola cielenejšia, starostlivejšia a individuálnejšia príprava všetkých spevákov, a tým aj intenzívnejšia práca.

Prečítajte si tiež:
Kevin Rhodes: V skutočnosti je práve opera príčinou, prečo som sa chcel stať dirigentom
Slovenské národné divadlo predstavilo 103. sezónu

Čo je dôležité pri vedení skúšky operného zboru?

Každá skúška by mala byť pre spevákov zaujímavá, dynamická a motivačná. Vtedy sú zboristi pozorní. Zbormajster by mal neustále dbať na to, aby bol spev technicky a intonačne čo najvycibrenejší. Je dôležité vycítiť, kedy býva zbor ráno viac unavený (napríklad po náročnom večernom predstavení) a zbytočne ho neprepínať. Efektívne plánovanie skúšok vedie k pokojnej práci, kedy sa všetko stihne nacvičiť kvalitne a včas. V príjemnej, tvorivej a kolegiálnej atmosfére sa bez toho, aby klesli nároky na kvalitu, nájde aj miesto pre humor.

Bez udržiavania vokálnej techniky to však nejde…

Aby zbor znel v čo najlepšej kvalite, vyžaduje si od spevákov výbornú hlasovú techniku. Jej neustále udržiavanie a zdokonaľovanie nielen v kolektíve, ale aj individuálne, je pre zborového speváka zásadné. Veľkou výhodou je, že v SND máme od minulej sezóny hlasovú poradkyňu zboru, je ňou sopranistka Adriana Kohútková, ktorá v súčasnosti pedagogicky pôsobí aj na Vysokej škole múzických umení. Venuje sa spevákom jednotlivo a pracuje s nimi nielen na udržiavaní hlasovej techniky, ale aj na náročných miestach z opier.

G. Verdi: La traviata, Opera SND, 2021, Robin Červinek (Marchese d’Obigny), Denisa Hamarová (Flora), Damian Suchożebrski (Dottore Grenvil), zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek/SND
G. Bizet: Carmen, Opera SND, 2022, Annunziata Vestri (Carmen), zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek / SND

Stretávam sa s otázkou, prečo sa zbor musí pred spievaním rozospievať…

Každý profesionál sa rozcvičuje či inak pripravuje na svoj pracovný výkon. Spevák si pri tom aktivuje bránicu, zohreje hlasivky, rozospievanie rezonanciu, uvoľni mimické svaly… Napriek tomu, že každý spevák má svoje individuálne spôsoby prípravy, spoločné rozospievanie zjednocuje celkový zvuk a je zároveň aj príležitosťou duševne sa naladiť a skoncentrovať.

Vypočujte si tiež:
Večer na tému hudba (záznam relácie Rádia Devín, február 2022)
hostkami Natálie Dadíkovej boli zbormajsterky Zuzana Kadlčíková a Magdaléna Rovňáková
Ladenie (záznam relácie Rádia Devín, október 2022)
hostkou redaktorky Jarmily Vitovičovej bola Zuzana Kadlčíková.

Spoznali by ste, ak by šiel zbor na javisko bez rozospievania?

Bystré ucho určite postrehne nestmelený zvuk telesa. Výsledkom môže byť napríklad menej kultivovaný, surový či zastretý hlasový prejav, kedy vysoké tóny neznejú mäkko, jednotlivé hlasy môžu vyčnievať nad ostatnými a podobne. Takýto nevyrovnaný a nezjednotený spev môže viesť u niektorých spevákov k prepínaniu sa a ak sú party náročné, môže ublížiť a spôsobiť hlasové defekty. Odstraňujú sa ťažko a dlho. Každý spevák by mal preto so svojim hlasom zaobchádzať rozumne a opatrne.

Zuzana Kadlčíková, foto: Ľudovít Vongrej / Opera Slovakia

Priblížte našim čitateľom najbližšie plány zboru Opery SND…

Práve máme za sebou novú inscenáciu opery Carmen a okrem toho pracujeme na repertoárových tituloch (v tejto sezóne to sú: Aida, Bohéma, Čarovná flauta, Čert a Káča, La traviata, Netopier, Rigoletto, Rusalka, Turandot). Okrem spomínaného účinkovania na festivale Janáček Brno nás bude v priebehu zimného obdobia zamestnávať veľkolepá Suchoňova opera Svätopluk a po nej Donizettiho Maria Stuarda.

Čo vás čaká mimo SND?

V októbri a novembri budem dvakrát zasadať v porote zborových súťaží (Voce Magna v Žiline a Mezzochori Hradec Králové, ČR). Ako externá zbormajsterka v brnenskej opere oprašujem Verdiho Otella a Zámečníkovho Ferda Mravca. V novembri ma čaká koncert s ansámblom Musica da camera Brno (k jeho 25. výročiu), kde budem spievať aj dirigovať.

Rozprával sa Ľudovít Vongrej

Spolupracoval Ján Marták

pozn red.: Zuzana Kadlčíková bude v pondelok 17.10. 2022 o 14. hod. hostkou redaktorky Jarmily Vitovičovej v relácii Rádia Devín Ladenie.

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), je členom Zboru Opery SND
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

P. I. Čajkovskij: Panna orleánská
Deutsche Oper am Rhein
záznam predstavenia z augusta 2023
dirigent: V. Alekseenok, réžia: E. Stöppler
hrajú: M. Kataeva, S. Luttinen, A. Nesterenko, S. Khomov, L. Fatyol T. Grümbel, E. Abdulla, R. Šveda, B. Pop...
viac info TU...